Alte știri

Raport integral: Măsurile realizate de Igor Dodon și echipa PSRM în domeniul protecției sociale în perioada 2019-2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

În cadrul unei conferințe de presă, deputații socialiști Alla Darovanaia și Vladimir Odnostalco, responsabili de domeniul social și sănătate în cadrul Fracțiunii PSRM, au prezentat un raport amplu despre măsurile realizate de Igor Dodon și echipa sa în domeniul protecției sociale în perioada 2019 – 2021.

În perioada menționată președintele Republicii Moldova Igor Dodon a propus pentru examinare și adoptare 24 proiecte inclusiv 7 sociale. Totodată, Fracțiunea PSRM în perioada raportată a elaborat 23 de proiecte de legi în domeniul social.

În continuare deputații au prezentat opiniei publice ce au primit cetățenii în rezultatul adoptării acestor proiecte.

Anul 2019

În perioada 8 iunie 2019 – 14 noiembrie 2019 a fost Guvernul Maiei Sandu, dar care s-a bucurat de susținerea PSRM pentru aprobarea următoarelor:

I. Majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului cu 1608 lei, constituind 7911 lei. În perioada iulie 2019 – decembrie 2019 a fost acordată indemnizația unică la naștere pentru 20711 beneficiari.

II. Semnarea Acordul între Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială, care prevede achitarea pensiei calculate proporțional perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul propriu, iar pensia va fi transferată persoanei pe teritoriul statului unde  aceasta domiciliază.

Anul 2020

Protecția socială asigurată de echipa de la Guvernare – Președintele Igor Dodon, Fracțiunea PSRM si Guvern.

I. Acordarea suportului financiar unic

Începând cu 1 ianuarie 2020, beneficiarilor de toate tipurile de pensii şi de alocaţii sociale de stat, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 2000 de lei, li s-a acordat suportul financiar unic în sumă de 700 de lei. De această prestație au beneficiat 581,7 mii persoane.

Totodată, începând cu 1 octombrie 2020, de suport financiar unic în cuantum de 900 lei au beneficiat 643,1 mii beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, al căror cuantum nu depăşeşte 3000 lei, indiferent de tipul de pensie și alocație socială de stat.

II. Indexarea pensiilor la data de 1 aprilie 2020, 1 octombrie 2020

Începând cu 01 aprilie 2020 pensiile și unele prestații sociale au fost indexate cu 4,83%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani. Indexarea a fost realizată pentru 682194 beneficiari de pensii. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1131,46 lei, iar a pensiei minime de dizabilitate este: în cazul unei dizabilităţi severe  – 848,60 lei; în cazul unei dizabilităţiaccentuate – 792,02 lei; în cazul unei dizabilităţi medii – 565,73 lei.

La data de 1 aprilie curent mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă constituie 1947,01 lei, în cazul pensiei de dizabilitate – 1519,09 lei, iar pentru pensia de urmaș – 1476,15 lei.

Cheltuielile pentru indexarea pensiilor la data de 1 aprilie 2020 constituie 573305,1 mii lei.

Totodată, la data de 1 octombrie 2020 este realizată a doua indexare care a cuprins circa 673,8 mii beneficiari de pensii. Pensiile au fost indexate cu 1,07%, coeficientul de indexare constituind rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1143,57 lei, iar a pensiei minime de dizabilitate este: în cazul unei dizabilităţi severe  – 857,68 lei; în cazul unei dizabilităţiaccentuate – 800,50 lei; în cazul unei dizabilităţi medii – 571,79 lei.

La data de 1 octombrie curent mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă constituie 2021,45 lei, în cazul pensiei de dizabilitate – 1532,74 lei, iar pentru pensia de urmaș – 1564,00 lei.

Mecanismul de indexare a fost aplicat și pentru plăţile capitalizate, îndemnizaţiile de dizabilitate survenite ca urmare a unui accident de muncă și boli profesionale şi compensaţiile băneşti lunare stabilite participanţilor la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl.

III. Recalcularea alocațiilor sociale de stat

Începând cu 1 octombrie, au fost recalculate şi alocaţiile sociale de stat pentru 64056 beneficiari şi alocaţiile pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere pentru 13065 beneficiari, stabilite în temeiul Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499/1999, reieşind din cuantumul nou aprobat al pensiei minime pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate severă, accentuată şi medie. Mărimea medie a alocației sociale de stat pentru: persoanele cu dizabilități constituie 578,62 lei, persoanele cu dizabilități din copilărie – 767,90 lei, copiii cu dizabilități – 780,07 lei, persoanele vârstnice – 571,79 lei și copiii care și-au pierdut întreținătorul – 645,27 lei. Cuantumul alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere este de 914,86 lei.

III. Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârsta începând cu 1 ianuarie 2020 și 1 iulie 2020

Conform prevederilor în vigoare, pensionarii care au activat sau activează în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă au dreptul la reexaminare.

La data de 01.01.2020 au obținut dreptul la reexaminarea pensiilor beneficiari care și-au stabilit dreptul până la 01.01.1999 și au realizat un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mic de 15 ani. Circa 3142 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începând cu 01.01.2020 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2005,12 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vârstă pentru această categorie constituie 4043,96 lei.

Începând cu data de 01.07.2020 dreptul la reexaminarea pensiei l-au obținut persoanele care și-au stabilit pensia după 01.01.1999 și au obținut un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mare de 10 ani. Pentru reexaminarea pensiei au fost depuse 19693 cereri.  Mărimea medie a pensiei  reexaminate constituie 5550,42 lei, sau cu 2868,18 lei mai mare decât mărimea medie a pensiei până la reexaminare.

IV. Majorarea pensiei de urmaș

Modificarea prevederilor Legii privind sistemul public de pensii prevede majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a pensiilor de urmaș copiilor până la vârsta de 23 de ani, de la 50% până la 75%. Astfel, au fost majorate pensiile de urmaș pentru 9010 copii. Mărimea medie a pensiei de urmaș a constituit 1044,21 lei, sau cu 368,78 lei mai mare decât mărimea medie a pensiei aflată în plată (368,78 lei).

V. Majorarea alocației lunare de stat

Începând cu 1 ianuarie 2020 a fost majorat cuantumul alocației lunare de stat de la 100 lei până la 300 lei pentru 26528 beneficiarii din rândul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state.

Totodată, a fost extins dreptul la alocație lunară de stat în cuantum 500 lei victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent dacă acestea sunt sau nu beneficiare de pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național. De acest drept au beneficiat 205 persoane.

VI. Majorarea indemnizației unice la nașterea copilului

Începând cu 1 ianuarie 2020 a fost majorat cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului de la 7911 lei până la 8299 lei. În perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 au fost acordată indemnizația unică la naștere pentru 12375 beneficiari.

VII. Acordarea indemnizației în cazul decesul unuia dintre soți

Începând cu 1 ianuarie 2020 a fost instituită o nouă prestație – indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți, care se acordă lunar soţului supraviețuitor pe o perioadă calculată reieşind din perioada pentru care a beneficiat soţul decedat de pensie pentru limită de vârstă. Începând cu 1 ianuarie 2020 și până în prezent de acest drept au beneficiat 182 persoane, mărimea medie a indemnizație constituind 1798,06 lei.

VIII. Acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19

Începând cu 9 iulie curent, urmașii (soțul supraviețuitor, copii sau după caz unul dintre părinți) întreținătorului decedat ca urmare a infectării cu COVID-19 în cadrul realizării activității medicale pot solicita acordarea unei indemnizații lunare. La data de 1 iulie curent au fost depuse 26 cereri privind solicitarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19. Mărimea medie a indemnizației estimată este de 8104,90 lei.

XIX. Acordarea ajutorului de șomaj pentru perioada aprilie – iunie 2020

Conform punctului 1 al Dispoziției Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.25 din 05 mai 2020, în perioada stării de urgenţă, a fost acordat ajutor de şomaj unic pentru 10658 beneficiari din rândul titularilor patentei de întreprinzător, care deţin patente valabile la data declarării stării de urgenţă, și persoanele fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 și 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997. Cuantumul ajutorului de șomaj unic acordat este de 2775 lei.  

Conform prevederilor Art. III din Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative titularilor patentei de întreprinzător şi persoanelor fizice subiecți ai impunerii conform capitolului 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997, care desfăşoară activităţi în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, li s-a acordat ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 de lei proporțional zilelor de sistare a activității. De acest drept au beneficiat 2723 persoane. Cuantumul mediu al ajutorului de șomaj achitat constituie 1390,25 lei.

Reieșind din prevederile punctului 11 al Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 16 din 10 aprilie 2020 a fost acordat ajutor de șomaj pentru 14206 beneficiari (șomeri neasigurați) din rândul persoanelor înregistrate cu statut de şomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv cele revenite de peste hotare, care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj. Ajutorul de șomaj a fost stabilit în cuantum de 2775 lei lunar pentru perioada începând cu data solicitării și până la data ridicării stării de urgență. Cuantumul mediu al ajutorului de șomaj stabilit pentru perioada solicitată de beneficiar constituie 2428,87 lei.

Totodată, în conformitate cu prevederile punctul 13 al Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 16 din 10 aprilie 2020, beneficiarii de ajutor de șomaj acordat în condițiile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şiasigurarea de şomaj, al căror cuantum este mai mic de 2775 lei beneficiază de diferența de plată dintre cuantumul ajutorului de șomaj calculat și suma de 2775 lei. Diferența menționată a fost achitată pentru 3424 beneficiari. Mărimea medie a diferenței de plată achitată pentru perioada stării de urgență constituie 1105,35 lei.

Anul 2021

I. Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă începând cu 1 ianuarie 2021

La data de 01.01.2021 au obținut dreptul la reexaminarea pensiilor beneficiari care și-au stabilit dreptul după 01.01.1999 și au realizat un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mare de 7 ani. Circa 19645 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începând cu 01.01.2021 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2513,97 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vîrstă pentru această categorie constituie 5368,49 lei.

II. Acordarea suportului financiar unic

Începând cu 1 aprilie 2021, beneficiarilor de toate tipurile de pensii şi de alocaţii sociale de stat, al căror cuantum lunar nu depășește 4000 de lei, li s-a acordat suportul financiar unic în sumă de 1000 de lei. De această prestație au beneficiat 673,5 mii persoane.

III. Indexarea pensiilor la data de 1 aprilie 2021

Începând cu 01 aprilie 2021 pensiile și unele prestații sociale au fost indexate cu 3,89%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani. Indexarea a fost realizată pentru 663453 beneficiari de pensii. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1188,05 lei, iar a pensiei minime de dizabilitate este: în cazul unei dizabilităţi severe  – 891,04 lei; în cazul unei dizabilităţiaccentuate – 831,64 lei; în cazul unei dizabilităţi medii – 594,03 lei.

La data de 1 aprilie curent mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă constituie 2208,01 lei, în cazul pensiei de dizabilitate – 1590,97 lei, iar pentru pensia de urmaș – 1670,94 lei.

IV. Recalcularea alocațiilor sociale de stat

Începând cu 1 aprilie 2021 au fost recalculate alocaţiile sociale de stat pentru 66654 beneficiari şi alocaţiile pentru îngrijire, însoţireşi supraveghere pentru 12983 beneficiari, stabilite în temeiul Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeninr. 499/1999, reieşind din cuantumul nou aprobat al pensiei minime pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate severă, accentuată şi medie. Mărimea medie a alocației sociale de stat pentru: persoanele cu dizabilități constituie 593,24 lei, persoanele cu dizabilități din copilărie – 796,95 lei, copiii cu dizabilități – 811,29 lei, persoanele vârstnice – 594,03 lei și copiii care și-au pierdut întreținătorul – 475,22 lei. Cuantumul alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere este de 950,44 lei.

V. Acordarea concomitentă a majorărilor la pensie și alocației lunare de stat beneficiarilor de pensii conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul  Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544-XII  din  23.06.1993

Abrogarea alin. (2) din art. 16 al Legii nr. 1544/1993 a permis începînd cu 1 ianuarie 2021 acordarea concomitentă a majorării la pensia pentru vechime în muncă în cuantum de 135 lei și alocației lunare de stat stabilite în conformitate cu Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Majorarea la pensia pentru vechime în muncă a fost acordată pentru 95 persoane.

VI. Majorarea pensiei în cazul pierderii întreținătorului, stabilită în conformitate cu Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul  Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544-XII  din  23.06.1993

Începând cu 1 ianuarie 2021 pensiile în cazul pierderii întreținătorului se stabilesc în mărime de 50% din venitul mediu lunar al întreținătorului pentru fiecare membru apt inapt pentru muncă. Astfel au fost recalculate pensiile respective pentru 1354 beneficiari, iar cuantumul pensiei s-a majorat cu 897,40 lei, constituind 3328,27 lei.

VII. Majorarea alocațiilor lunare de stat pentru unele categorii de beneficiari

Începând cu 1 ianuarie 2021 s-a majorat cuantumul alocațiilor lunare de stat, acordate în temeiul Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, după cum urmează:

cu 200 lei pentru 26760 participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriul altor state;

cu 100 lei pentru 2658 persoane cu dizabilități de pe urma războiului și lichidării avariei de la C.A.E. Cernobîl;

cu 100 lei pentru 79 persoane decorate cu ordine și medalii pentru munca asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de al Doilea Război Mondial.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2021, dreptul la alocație lunară de stat în cunatum de 700 lei se acordă persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de al Doilea Război Mondial. De acest drept beneficiază 1 persoană.

VIII. Majorarea indemnizației unice la nașterea copilului

Începând cu 1 ianuarie 2021 a fost majorat cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului de la 8299 lei până la 9459 lei. În perioada ianuarie 2021 – martie 2021 au fost acordată indemnizația unică la naștere pentru 5393 beneficiari.

”În perioada următoarelor luni Moldova încă se află sub pericolul  creșterii numărului de infectări cu coronavirus, iar criza economică și socială se poate aprofunda, din cauza lipsei unui Parlament și a unui Guvern pe deplin responsabil.

Regretăm că din  cauza decretului de dizolvarea a Parlamentului, nu vor putea fi examinate și adoptate în lectură finală de către Parlament unele proiecte importante sociale, precum:

– majorarea cu 40 la sută a salariilor pentru medici;

– achitarea restanțelor pentru patru luni a remunerării muncii angajaților Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova”;

– anularea examenelor de bacalaureat;

– subvenționarea asociațiilor obștești naționale ale persoanelor cu dizabilități;

– compensarea biletelor de tratament pentru veterani și alte proiecte.

Vom continua să promovăm șisusținem programele sociale care au ca obiectiv major protejarea și susținerea instituției familiei, inclusiv prin elaborarea unor inițiative care vizează consolidarea instituției familiei în țara noastră. Este vorba despre proiectele de amendamente la Constituție, despre sprijinul legislativ al familiei tradiționale, renașterea și dezvoltarea ideii de capital familial, precum și introducerea pedepsei până la răspunderea penală pentru promovarea relațiilor sexuale netradiționale.

Partidul Socialiștilor pe parcursul activității sale a demonstrat consecvență în promovarea programului său, a viziunilor sale sociale și inclusiv față de solicitările cetățeanului Republicii Moldova, nu așa cum procedează alte partide, care se gândesc doar la alegătorul său. Urmează să mergem în raioane, să discutăm cu oamenii și să luptăm pentru ideile sociale.  Noi niciodată nu am împărțit oamenii în răi sau buni,  nu am împărțit în ai noștri sau ai voștri, noi am fost fermi și hotărâți pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai. În frunte cu președintele nostru Igor Dodon,  am promovat și vom promova în continuare conceptul de bunăstare socială și de luptă cu nedreptatea socială”, a declarat Alla Darovanaia, deputat PSRM.

loading...

Comments are closed.