Alte știri

RAPORT // Pandemia nu a sustras-o pe Viorica Dumbrăveanu de la grija față de medici, lucrători medicali, familiile social-vulnerabile, vârstnici și familiile cu copii

Pinterest LinkedIn Tumblr

După ce pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarată stare de urgență în sănătate publică privind infecția COVID-19, Viorica Dumbrăveanu, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a acordat o atenție aparte medicilor, lucrătorilor medicali, familiilor social-vulnerabile, vârstnicilor și familiilor cu copii, arată un raport oficial, prezentat astăzi în cadrul conferinței „MACRO”.

Astfel, pentru protecția lucrătorilor medicali și personalului din cadrul instituțiilor de asistență socială, Dumbrăveanu a contribuit direct la implementarea următoarelor măsuri:

 • Acordarea suplimentului în mărime de 100%, la salariul de funcție, pentru personalul implicat în acordarea asistenţei medicale spitaliceşti, pacienţilor infectați cu COVID-19;
 • Majorarea cu 30% a salariului de funcție al personalului medical și al şoferilor ambulanțelor din serviciul AMU și AVIASAN;
 • Acordarea indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat, ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19;
 • Acordarea unui spor lunar, în mărime de până la 50% din salariul de bază, personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități.

Ce ține de măsurile de protecție a populației în perioada pandemiei COVID-19, ministerul condus de Viorica Dumbrăveanu a întreprins mai multe măsuri, printre care:

 • Asigurarea asistenței medicale gratuite tuturor persoanelor, indiferent de statutul acestora, asigurat/neasigurat, în cadrul instituțiilor spitalicești;
 • Consolidarea capacităților de testare pentru toate persoanele, care întrunesc definiția de caz;
 • Acordarea concediului medical plătit, persoanelor infectate cu COVID-19, celor plasate în autoizolare și angajaților care au efectuat deplasări în scop de serviciu.

Măsuri de susținere au fost adoptate și pentru persoanele vârstă, aplicate în colaborare și cu alte instituții ale statului:

 • Distribuirea pensiilor și alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice și persoanelor cu dizabilități, la domiciliu, în perioada aprilie-iunie;
 • Distribuirea pachetelor cu produse alimentare și produse igienice persoanelor vârstnice, cu suportul partenerilor de dezvoltare;
 • Asigurarea reabilitării/recuperării/tratamentului balneosanatorial persoanelor, care suferă de pneumofibroză ca rezultat al infecției cu COVID-19;
 • Acordarea suportului financiar unic în sumă de 900 lei, la 1 octombrie 2020, beneficiarilor de pensii, al căror cuantum nu depășește 3000 lei și beneficiarilor de alocații sociale de stat.

Potrivit raportului ”Care sunt implicațiile sociale ale crizei COVID-19 și la ce să ne așteptăm în viitorul apropiat?”, în timpul pandemiei a fost majorarea venitului lunar minim garantat (VLMG) de la 1107 lei la 1300 lei, pentru acordarea ajutorului social (+193 lei), precum și VLMG pentru fiecare copil de la 50% (553,5 lei) la 75% (975 lei).

Cu aportul Vioricăi Dumbrăveanu, autoritățile centrale au adoptat și măsuri de susținere a persoanelor cu dizabilități severe:

 • Angajarea suplimentară a 2600 de asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități, din contul majorării veniturilor și cheltuielilor la Fondul de susținere a populației, cu 71000,0 mii lei;
 • Prelungirea termenului de încadrare în grad de dizabilitate, persoanelor a căror grad de dizabilitate a expirat în perioada stării de urgență.

Nu în ultimul rând, au fost susținute și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind reglementate condițiile privind desfășurarea muncii la distanță și a programului flexibil de muncă, a fost acordat ajutorul de șomaj, în cuantum de 2775 lei, pentru circa 14 000 șomeri pe perioada stării de urgență, precum și au fost întreprinse măsuri active pentru susținerea șomerilor, cum ar fi: corelarea cererii și ofertei de muncă, cursuri de formare profesională, subvenționarea locurilor de muncă pentru grupurile vulnerabile.

Pentru următoarea perioadă, Dumbrăveanu și-a stabilit următoarele obiective:

 • Consolidarea Programului de ajutor social, pentru susținerea familiilor social- vulnerabile, prin majorarea punctajului indicatorilor de bunăstare al familiei (proxy) cu 2,82 puncte;
 • Continuarea implementării măsurilor active de ocupare a forței de muncă;
 • Continuarea modernizării legislației muncii în scopul eficientizării și liberalizării raporturilor de muncă și asigurării garanțiilor pentru angajați și angajatori;
 • Consolidarea prestațiilor de asigurări sociale prin indexare, valorizare și reexaminarea mărimii pensiilor;
 • Continuarea acordării periodice a suportului financiar beneficiarilor de prestații sociale;
 • Consolidarea asistenței medicale spitalicești axată pe fortificarea secțiilor de Terapie intensivă și secțiilor de Boli infecțioase;
 • Îmbunătățirea asistenței medicale primare.

Conferința internațională „MACRO” a fost organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova şi se desfăşoară în Republica Moldova pentru al optulea an consecutiv.

Menționăm că Viorica Dumbrăveanu a fost numită în fruntea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la 14 noiembrie 2020.

loading...

Comments are closed.