Raportul Avocatului Poporului: Poliția pune în pericol viața oamenilor

Ombudsmanul, Ceslav PANICO a finalizat Raportul special „Aplicarea armei de foc asupra unui mijloc de transport de către agenții de poliție la Ialoveni”, iar printre concluziile sale se regăsește faptul că Poliția desfășoară urmăriri excesive a mijloacelor de transport, punând în pericol integritatea fizică a pasagerilor, pietonilor și altor persoane aflate pe drumurile publice.

În noaptea de 21 ianuarie 2023, polițiștii de patrulare au recurs la aplicarea armei de foc asupra unui autoturism aflat în manevră pentru stoparea acestuia pe traseul Ialoveni-Costești. Polițiștii au efectuat 18 împușcături pe traseu și în localitatea Mileștii Mici, unde a fost stopat autoturismul prin blocarea acestuia.

”Oamenii legii au fost nevoiți să aplice arma de foc din dotare, fiind efectuate mai multe împușcături verticale de avertizare, ulterior în cauciucurile automobilului somat, în cele din urmă fiind posibilă stoparea unității de transport”, este notat în comunicatul oficial al Poliției.

Analizând informațiile publice, informații remise de către poliție, rezultatele anchetelor interne și alte surse, Avocatul Poporului a inițiat un proces de monitorizare a acestui caz în cadrul unui Raport special. Raportul reprezintă o viziune a Ombudsmanului privind acțiunile sau/ și inacțiunile poliției, raționamentul uzului de arme asupra mijlocului auto aflat în manevră, posibilitatea folosirii unor măsuri intermediare non-violente pentru stoparea automobilului, riscurile aferente din perspectiva prevenirii consecințelor grave ca rezultat a aplicării armei de foc, proporționalitatea măsurilor întreprinse și ancheta de serviciu desfășurată, în coraport cu standardele internaționale în domeniul prevenirii și protecției drepturilor omului.

Principalele constatări ale Raportului special arată la:

  • caracterul disproporțional al acțiunilor polițiștilor în coraport cu situația care a avut loc;
  • aspecte problematice privind asigurarea dreptului la integritate fizică și psihică a persoanei/ lor supuse urmăririi;
  • pregătirea insuficientă a angajaților poliției în compartimentul aplicării armei de foc, inclusiv gestionarea situației de criză;
  • lipsa mecanismelor eficiente și nonviolente de stopare a mijloacelor de transport;
  • urmărirea excesivă a mijloacelor de transport cu riscuri asupra integrității fizice a pasagerilor și a pietonilor sau a altor persoane aflate pe drumurile publice, etc;
  • deficiențe organizaționale și de comunicare pe cazul dat;
  • anchetă de serviciu incompletă.

Procesul de combatere a fenomenului criminalității ar trebui să aibă un caracter legal și să nu dăuneze persoanei sau integrității bunurilor materiale publice/private. Ombudsmanul atrage atenția că practicarea “urmăririi” mijloacelor de transport de către Poliție, care, de cele mai dese ori, se realizează cu viteză excesivă și prin localități, unde creează pericol direct și iminent privind viața, securitatea și integritatea fizică a persoanei, nu doar a celei urmărite, ci și a angajaților poliției, cât și a altor persoane care pot apărea în trafic sau au calitatea de pasageri. Orice alt caz de urmărire a unui automobil de către angajații poliției s-a sfârșit cu un accident rutier în rezultatul căruia a avut de suferit un pasager. Deci, sunt clare consecințele care pot surveni în asemenea circumstanțe, de aceea Avocatul Poporului îndeamnă autoritățile să se abțină de la acțiuni care pot produce urmări mai grave decât cele care s-ar produce dacă pericolul nu ar fi înlăturat.

Avocatul Poporului reamintește că Curtea Europeană, în jurisprudența sa, stipulează că atunci când o persoană se confruntă cu agenți ai forțelor de ordine, utilizarea forței fizice, inclusiv arma de foc, față de aceasta, atunci când comportamentul său nu o impune în mod strict necesar, aduce atingere demnității umane și constituie, în principiu, violarea art.3 din Convenție. Deci, în coraport cu acest standard, este clar că polițiștii au făcut nejustificat uz de arma de foc, deoarece anume mijloacele non-violente au fost eficiente în soluționarea cazului dat aplicate post utilizării armei de foc, dar nu ca și consecință a uzului acestora. Aceste acțiuni evident au pus în pericol viața, integritatea fizică și psihică a persoanelor în privința cărora a fost aplicată arma de foc.

Ombudsmanul nu substituie prin acest raport competențele exclusive ale organelor procuraturii de verificare a legalității aplicării armei de foc în această speță. Mai degrabă, intenția Avocatului Poporului este de contribui la îmbunătățirea practicii privind aplicarea uzului de arme de foc în activitatea poliției și prevenirea unor riscuri. Avocatul Poporului apreciază diligența Poliției depusă în lupta cu criminalitatea și nu susține/ încurajează factorul criminologic, însă în „procesul de combatere” îndeamnă autoritățile să se abțină de la acele acțiuni care atentează la dreptul la viață, sănătate, siguranță și securitate a oamenilor, inclusiv în traficul rutier. Îndeosebi, Ceslav PANICO, îndeamnă Poliția să evite pe cât e posibil aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale atunci când acestea nu sunt strict necesare. Or, în cazul în care se recurge la astfel de măsuri acestea să fie aplicate pentru o perioadă scurtă de timp și proporționale scopului și pericolului existent, cu respectarea standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

Ca rezultat a Raportului special, Ombudsmanul a înaintat 13 recomandări Ministerului de Interne, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului Național de Securitate Publică, printre care, formarea continuă a angajaților; sprijin privind dotarea poliției cu echipamente non-violente; raportarea corectă a incidentelor; elaborarea procedurilor operaționale; evitarea urmăririi periculoase prin zonele rurale sau urbane și informarea Oficiului Avocatului Poporului despre incidentele violente; să examineze corespunderea materialelor anchetelor de serviciu efectuate de către IP Ialoveni și INSP cu situația care a avut loc, inclusiv prin prisma constatărilor Avocatului Poporului.

Total
0
Shares
Total
0
Share