Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2023 a fost audiat de Parlament

Deputații au audiat raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2023, precum și raportul de audit financiar la acest subiect realizat de Curtea de Conturi.

Raportul conține informații privind beneficiarii sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, sinteza veniturilor și cheltuielilor reflectată prin prisma indicatorilor planificați și realizați în anul de raportare. Astfel, în 2023, veniturile executate au depășit 14,5 miliarde de lei, iar cheltuielile – 13,7 miliarde de lei.

Ponderea cea mai semnificativă în totalul cheltuielilor revine pentru achitarea serviciilor medicale curente și farmaceutice, care au constituit 13 601,7 milioane de lei (99 %). La fel ca și în anii precedenți, resursele financiare au fost destinate asistenței medicale spitalicești, în cuantum de 52,2 % din totalul cheltuielilor, fiind urmată de asistența medicală primară – 20,4 %, asistența medicală de ambulatoriu – 8,7 %, asistența medicală urgentă prespitalicească – 8,4 %, serviciile destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale – 6,6 % etc.

Comparativ cu anii precedenți, s-a majorat numărul persoanelor asigurate până la 95 282. În anul 2023, cele mai solicitate servicii medicale au fost de obstetrică, ortopedie, traumatologie, neurologie, oftalmologie, chirurgie. De asemenea, au fost efectuate 7106 de intervenții chirurgicale cardiovasculare, cu 1344 mai multe decât în 2022. De asemenea, au fost acoperite cheltuielile pentru 9260 de operații de cataractă; 5064 de intervenții de protezare a aparatului locomotor; 1578 de intervenții endovasculare; 36 de persoane cu deficiențe de auz au beneficiat de servicii medicale în cadrul programului „Implant cohlear”; 42634 de ședințe de radioterapie în condiții de ambulator și staționar; 102695 de ședințe de dializă; 150 de operații de transplant; 47 de cazuri de fertilizare in vitro etc.

În ceea ce privește asistența medicală prespitaliceacă de urgență, au fost înregistrate 747 de mii de solicitări ale ambulanței. La capitolul asistență medicală primară s-au cheltuit 2 miliarde 813 milioane de lei, înregistrându-se peste 10 milioane de vizite la medicul de familie și peste 6 milioane de vizite la medicii specialiști.

Compensarea dispozitivelor medicale și a medicamentelor se numără printre prioritățile de finanțare, de aceasta beneficiind 758 mii de persoane. O atenție sporită s-a acordat serviciilor de diagnostic prin intermediul programelor de rezonanță magnetică, tomografie și de oncologie.

Potrivit constatărilor misiunii de audit a Curții de Conturi, raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală oferă o imagine corectă și conformă cadrului de raportare financiară. Recomandările adresate Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și Ministerului Sănătății se referă la modalitatea de raportare a volumului de asistență medicală prestată, inclusiv a serviciilor medicale anuale profilactice; solicitarea de la instituțiile medico-sanitare a priorităților de finanțare în cadrul fondului de profilaxie pentru următorul an de gestiune etc. Curtea de Conturi a venit cu recomandarea către CNAM să reglementeze principiile de contractare și achitare a serviciilor medicale care depășesc volumele de servicii medicale contractate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Total
0
Shares
Total
0
Share