Economic

Răspunsul ANRE pentru Apă Canal Chișinău

Pinterest LinkedIn Tumblr

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a analizat alegațiile operatorului S.A. „Apă-Canal Chișinău” expuse în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de ieri, prin care este invocată o situație excepțională în sectorul serviciilor de apă și canalizare, generată de metodologia tarifară „restrictivă”, precum și că „tarifele nu acoperă nici costurile operaționale inevitabile, cum ar fi cele pentru energia electrică, taxa pentru apă, pentru un salariu motivant, pentru achiziții…”, și vine cu următoarele precizări.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

1. Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 a fost elaborată conform cerințelor și prevederilor stabilite în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările ulterioare operate prin Legea nr. 322 din 30 noiembrie 2018 și este bazată pe următoarele principii de reglementare:

I. furnizarea/prestarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de alimentare cu apă, a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
II. suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare;
III. desfășurarea activităților reglementate la maximă eficiență.

2. Menționăm că, S.A. „Apă-Canal Chișinău” în perioada 2019-2021 nu a înaintat nicio solicitare de ajustare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor legale. Or, ținând cont de rigorile metodologice, S.A. „Apă-Canal Chișinău” în perioada 2019-2022 a format devieri pozitive (excedent tarifar) în scopuri tarifare de circa 370 mil. lei, care urmează a fi incluse în calculul tarifelor ulterioare.

3. La 25 martie 2022, S.A. „Apă-Canal Chișinău” prin scrisoarea 01-6766 a solicitat de la ANRE ajustarea tarifelor, însă, ulterior prin scrisoarea nr. 01-16178 din 4 iulie 2022 a solicitat suspendarea examinării solicitării de aprobare a tarifelor pentru furnizarea/aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, motivând că urmează a fi prezentată o informație mai complexă privind mărimea redevenței.

4. În privința aprobării unui tarif provizoriu pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii pentru conducta Chișinău-Strășeni-Călărași reiterăm, ANRE în ultimii doi ani a solicitat de nenumărate ori prezentarea solicitărilor în cauză, pe care S.A. „Apă-Canal Chișinău” le-a ignorat.

5. Cu referire la acoperirea cheltuielilor operaționale suportate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, de menționat, Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate oferă posibilitatea acoperirii tuturor cheltuielilor operaționale suportate de operator în cazul în care se respectă limita consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă recunoscute în scopuri tarifare. Or, consumul tehnologic și pierderile de apă în procesele de captare, tratare, transportul, acumularea și distribuția apei prezentat de operator pentru aprobare, trebuie să fie argumentat și justificat. Diferența consumului tehnologic și pierderile de apă efectiv și cel aprobat de ANRE, care nu se acceptă în scopul recuperării prin tarif pentru perioada anilor 2019-2021 este substanțială și a constituit: în anul 2019 – 14 665 mii m3 sau 21,3%; în 2020 – 10 796 mii m3 sau 15,9%; în 2021 – 8 816 mii m3 sau 13,4%.

Concluzionând cele expuse, cauzele principale care afectează sustenabilitatea activității S.A. „Apă-Canal Chișinău” constau nu în „Metodologia restrictivă”, ci în încălcarea acesteia de către operator prin:

– incapacitatea argumentării pierderilor admise în rețele;
– meprezentarea la timp (anual) a solicitării de aprobare a tarifelor;
– megocierea necorespunzătoare a Contractului colectiv de muncă, ce nu poate fi recuperat prin tarif, fără a fi evaluate posibilitățile reale de îndeplinire a angajamentelor asumate de părți;
– utilizarea excedentului tarifar format în anii 2019-2021 în alte scopuri etc.

ANRE își exprimă deschiderea totală și permanentă de a colabora cu operatorii din domeniile reglementate, în vederea depășirii obstacolelor și problemelor din sectoare, astfel încât să asigure consumatorii cu servicii de calitate la tarife/preturi corecte și transparente.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.