Reacția Judecătoriei Chișinău la acuzațiile avocatului lui Iurie Roșca

La data de 25 iunie 2024, prin intermediul rețelelor de socializare, avocatul Iulian Rusanovschi a criticat dur activitatea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Ana Cucerescu, la care se impune necesitatea unei reacții adecvate principiilor legalității, independenței și imparțialității.

Astfel, Vă informăm că avocatul Iulian Rusanovschi apără interesele inculpatului Roșca Iurie Ion, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit. a) Cod penal.

Cauza se află în examinare la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) din data de 08 iunie 2018.

La 14 martie 2024 cauza a fost redistribuită judecătorului Ana Cucerescu specializată în examinarea cauzelor penale care au fost trimise în instanța de judecată de către Procuratura Anticorupție conform pct.1 din dispoziția Judecătoriei Chișinău nr.13 din 20 februarie 2024.

În perioada anului 2018 și până în prezent în cadrul dosarului s-au desfășurat 59 ședințe de judecată și, (15 ședințe de judecată au fost desfășurate de judecătorul Ana Cucerescu) din diverse motive ale participanților la proces, majoritatea fiind amânate din lipsa participanților la proces, din lipsa inculpatului în ședința de judecată, a cererilor de amânare a ședințelor de judecată din partea apărătorilor.

Referitor la declarațiile apărătorului precum că la ședința de judecată din 18 iunie 2024 inculpatul nu s-a putut prezenta, deoarece era internat în spital și judecătorul a dispus aducerea silită a acestuia, în pofida faptului că apărarea a prezentat extrasul medical cu privire la internare, aducem la cunoștința publicului că informația răspândită nu corespunde realității și nu a fost prezentat niciun act confirmativ, or, prezentarea lor a fost pusă în sarcina atât a apărării, cât și a acuzării.

Subsecvent se reține că, judecătorul este persoana investită constituțional cu atribuții de înfăptuire a justiției, pe care le execută în baza legii, este independent, imparțial și inamovibil și se supune numai legii. Judecătorul ia decizii în mod independent, imparțial și acționează fără nici un fel de restricții, influențe, presiuni, amenințări sau intervenții, directe sau indirecte, din partea oricărei autorități, inclusiv judiciare. Organizarea ierarhică a jurisdicțiilor nu poate aduce atingere independenței judiciare a judecătorilor, or imixtiunea în înfăptuirea justiției este interzisă, iar exercitarea de presiune asupra judecătorilor cu scopul de a împiedica judecarea completă şi obiectivă a cauzei sau de a influența emiterea hotărâri judiciare atrage răspundere contravențională sau penală conform legii.

În legătură cu cele invocate, aducem la cunoștința publicului că informația răspândită nu corespunde realității. Acuzațiile împotriva judecătorului sunt nule și neavenite, or publicarea intenționată a acestora pe rețelele de socializare, prejudiciază imaginea Judecătoriei Chișinău, precum și știrbește din autoritatea întregului sistem judecătoresc al Republicii Moldova, la general.

Reținem că declarațiile prin care se discreditează public sunt lipsite de substrat factologic, constituie prezentarea nereală şi tendențioasă a informațiilor.

Total
0
Shares
Total
0
Share