Reacția Judecătoriei Chișinău la declarațiile lui Dorin Recean

Cu referire la atacurile verbale ale primului-ministrului Dorin Recean care au avut loc astăzi în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova, prin care s-a menționat numele a doi judecători, și și-a manifestat dezacordul cu unele actele
procesuale emise de completul de judecată, aducând comentarii critice, Judecătoria Chișinău, vine cu următoarele precizări:

1) La 22 ianuarie 2024 completul de judecată din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediu Buiucani a emis încheierea prin care, s-a conexează într-o singură procedură cauza penală nr. 1-1848/2023 (1-23103067-12-1-18072023) de învinuire a lui Plahotniuc Vladimir în comiterea infracțiunilor prevăzute la art.art.30, 42 alin.(3), 190 alin.(5), art.art.30, 243 alin.(3) lit. a) și b) și art.284 alin.(1) Cod penal, la cauza penală nr.1- 769/2021 (1-21041558-12-1-22032021), de învinuire a lui Bîrca Viorel Nicolae în comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(2), 190 alin.(5) Cod penal, Ropot Ion Nicolae în comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(5),190 alin. (5) Cod penal, Bîrca Viorel Nicolae în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5), 243 alin.3 lit. a) Cod penal, Țugulschi Dumitru Filip, Rahuba Natalia și Ropot Ion Nicolae în comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(5),190 alin. (5) Cod penal, a lui Dorin Drăguțanu și Ion Sturzu în comiterea infracțiunilor prevăzute la art.art.30,33,42 alin.(5), 46, 190 alin.(5) și art.art.30, 42 alin.(5), 243 alin.(3) lit. a) și b) Cod penal și a Emmei Tabîrță în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.art. 30, 33, 42 alin.(5), 47, 190 alin.(6) și art. 30, 33, 42 alin.(5), 243 alin.(3) lit.a) și b) Cod penal.
Completul de judecată, au emis încheierea bazîndu-se prevederile art. 42 alin. (1) și (5) din Codul de procedură penală, art.42 alin.(1)-(5) Codul de procedură penală care prevede că, în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecata în primă instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii, se efectuează de aceeași instanță. Constituie indivizibilitate a cauzelor penale cazurile în care la săvârșirea unei infracțiuni au participat mai multe persoane.

În motivarea încheierii a fost reținut că, pornind de la ideea că prin rechizitoriu, inculpaților Bîrcă Viorel, Ropot Ion, Țugulschi Dumitru, Rahuba Natalia, Draguțanu Dorin, Sturzu Ion și Emma Tăbîrță li se incriminează comiterea, după caz, a infracțiunilor stabilite de art. 190 CP sau art. 243 CP RM (a se vedea constatările specificate la pct. 68 din prezenta încheiere), prin participație complexă, în interesul unei asociații criminale conduse de către Vladimir Plahotniuc, deoarece din interpretarea sistemică a prevederilor art. 42 alin. (1) și (3) CP combinat cu art. 47 alin. (2) și (3) CP, reiese că potențialele fapte a unor anumite persoane ce comit eventuale infracțiuni în calitate de membri ai unei asociații criminale sau la însărcinarea acesteia (în calitate de complici în interesul organizației criminale), constituie fapte comise în participație cu organizatorul sau conducătorul organizației criminale de referință, în situația în care în cauza penală nr. 1-1848/2023, lui Vladimir Plahotniuc i se incriminează, inclusiv comiterea infracțiunii prevăzute de art.284 alin. (1) din Codul penal (a se vedea pct. 47-50 din prezenta încheiere), adică crearea și conducerea organizației criminale învederate în actele de acuzare formulate în raport cu fiecare din inculpații nominalizați, completul judiciar, pornind de la prevederile art. 42 alin. (2) CPP constată caracterul indivizibil al acuzației formulate în baza art. 284 alin. (1) CP în cadrul cauzei penale nr. 1-1848/2023 și al acuzațiilor formulate în cadrul cauzei penale 1-769/2021.

2) Cu referire la atragerea Băncii Naționale a Moldovei în calitate de parte civilmente responsabile, se reține că, prin încheierea protocolară din 22 ianuarie 2024 s-a dispus recunoașterea Băncii Naționale a Moldovei în calitate de parte civilmente responsabilă pe marginea acțiunii civile existente în cauza penală orientata împotrivă inculpaților Drăguţanu Dorin și Ion Sturzu.

Încheierea a fost pronunțată în temeiul art. 223 din Codul de procedură penală, potrivit căruia, constatând persoana care poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile sau inacțiunile interzise de legea penală, organul de urmărire penală sau instanţa, prin hotărîre, o recunoaşte în calitate de parte civilmente responsabilă și îi înmânează informație în scris despre drepturile şi obligațiile ei prevăzute în art.74.

Prin urmare, Judecătoria Chișinău reține că Judecătorii la examinarea cauzelor sunt independenți potrivit Constituției Republicii Moldova, or acțiunile acestora se contestă în modul prevăzut de lege.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share