Reacția Ministerului Finanțelor la informațiile despre interacțiunea cu fermierii

 

Comentariile apărute în spațiul public despre modul de interacțiune între Ministerul Finanțelor și conducerea ”Forței fermierilor” se referă, prioritar, la avizul prezentat de Minister și votat în Guvern pe 24 mai.

Esența inițiativei dlui deputat Trubca constă în câteva solicitări (inițiativa), și anume:

– diminuarea ponderii venitului din activitățile agricole în venitul agentului economic de la 95% la 75%, pentru fi stabilit eligibil în cadrul Programului, lărgind considerabil sfera de aplicare a normei cu noi subiecți pentru restituirea TVA;

– modificarea valorii de referință a sumei TVA pentru determinarea sumei pasibile rambursării, extinzând astfel termenului programului pentru încă un an;

– includerea în suma pasibilă rambursării a sumei obligației aferente impozitului funciar calculat aferent terenurilor neevaluate, ceea ce implică, de asemenea, lărgirea sferei de aplicare a scutirii, prin creșterea valorii acesteia.

Fiecare din aceste inițiative are un cost de implementare și evaluarea oportunității acceptării acesteia se bazează pe calculele prezentate de solicitanți. Având în vedere lipsa unui impact bugetar potențial, fără identificarea surselor de finanțare, propunerile de extindere a beneficiarilor Programului de rambursare a TVA creează riscuri pentru onorarea angajamentelor de finanțare a cheltuielilor planificate atât față de acești beneficiari, în cazul acceptării fără acoperire, cât și față de alți beneficiari ai cheltuielilor guvernamentale.

Asociația Forța Fermierilor: ”Ministerul Finanțelor demonstrativ și-a bătut joc de agricultori”

Conform condițiilor Programului de rambursare a TVA existent la moment, în primele patru luni ale anului curent au fost adoptate 427 decizii privind rambursarea TVA, fiind acceptată de Serviciul Fiscal spre restituire suma de 120,73 milioane de lei, suma solicitată fiind de 128,71 milioane de lei. Termenul mediu de adoptare a deciziilor a fost de 10 zile ori de 4 ori mai rapid decât cel prevăzut în normele legale general stabilite (45 zile). Totodată, întreprinderile agricole au beneficiat și pe urma altor forme de restituire a TVA, aplicabile, în mod general, oricărui solicitant.

Este important de menționat că la adresarea înaintată de ”Forța fermierilor”, Ministerul Finanțelor a informat despre stabilirea întrevederii solicitate cu conducerea Ministerului și a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), fapt care s-a și realizat prin participarea dnei Olga Golban, Secretar de Stat responsabil de domeniul fiscal și a dlui Petru Rotaru, directorul SFS (răspunsul poate fi gasit aici). Menționăm că, în momentul realizării ședinței, ministra Veronica Sirețeanu era în incapacitate de a participa, fiind invitat special (moderator de sesiune) în cadrul reuniunii a 16 țări ce fac parte din constituenta Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, care se desfășoară în perioada 24-26 mai, în Muntenegru.

Ministerul Finanțelor reiterează că orice politică acceptată de Guvern necesită siguranța existenței spațiului fiscal pentru implementarea acesteia. De aceea, de către specialiștii din cadrul Ministerului se analizează foarte atent și profesionist fiecare solicitare, în sensul asigurării balansării între necesitatea acoperirii nevoilor și resursele existente. Or, orice pierdere de buget acceptată necesită identificarea unei surse de acoperire a acesteia din contul renunțării la finanțarea altor politici, ceea ce ar putea genera, de asemenea, nemulțumirea părților interesate. Deoarece economia națională nu produce suficiente resurse sub formă de impozite și taxe achitate pentru a face față tuturor solicitărilor ce vin din partea societății civile și a mediului de afaceri, este nevoie de prioretizarea acelor politici ce pot fi acoperite din cadrul resurselor disponibile.

Din propunerile prezente în inițiativa respectivă, Ministerul Finanțelor a identificat posibilitatea de acoperire a celor ce au fost acceptate, și anume prin includerea în suma pasibilă rambursării a sumei obligației aferente impozitului funciar calculat aferent terenurilor neevaluate și extinderea termenului programului pentru un an. Celelalte subiecte urmau a fi discutate în cadrul ședinței stabilite, inclusiv identificarea, de comun acord, a unor soluții de depășire și a perspectivei temporare a acestora. Anume în așa fel avizul a fost votat de Guvern și poate fi consultat aici.

Această ședință nu a avut loc, deoarece reprezentanții Asociației ”Forța fermierilor” au refuzat dialogul, dacă acesta nu este moderat de ministra Finanțelor Veronica Sireteanu, ceea ce a făcut imposibilă o discuție eficientă asupra subiectelor ce se doreau discutate.

Ministerul Finanțelor este responsabil să identifice soluții sustenabile pentru susținerea tuturor categoriilor de agenți economici, care au nevoie de asistența statului și depune efort maxim pentru a aloca resursele corespunzător. Ne exprimăm încrederea că printr-un dialog constructiv putem soluționa orice problemă.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share