Reacția SFS la acuzațiile unui concurent electoral

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind pretinse acțiuni de control abuzive în privința întreprinderii unui concurent electoral, menționează că declarațiile respective nu corespund realității.

Totodată, reiterăm că, misiunea autorității fiscale este de a asigura un proces eficient de administrare și deservire fiscală prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației.

În acest sens, SFS asigură monitorizarea continuă a nivelului de conformare a contribuabililor. Activitatea de control fiscal este organizată prin aplicarea evaluării riscurilor și selectarea cazurilor pentru control reieșind din comportamentul fiscal al contribuabilului cu identificarea contribuabililor cu risc de neconformare.

Datorită faptului că activitatea economică a contribuabililor este în permanentă schimbare, SFS este pregătit de a reacționa prompt la orice modificare a comportamentului fiscal al agentului economic, astfel încât cazurile de evaziune fiscală să fie preîntâmpinate sau constatate în cel mai scurt timp.

În acest scop, permanent se asigură analiza activității agenților economici sub aspectul întrunirii riscurilor, fiind examinate informațiile interne, dar și cele parvenite din surse terțe cu aprobarea lunară a listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale la agenții economici prin metodele de verificare totală, tematică și parțială.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share