Recomandarea Avocatului Poporului cu privire la reorganizarea unor spitale

Avocatul Poporului recomandă Ministerului Sănătății lansarea discuțiilor participative și transparente cu angajații și managementul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă” și Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile, care, potrivit proiectului de hotărâre al Guvernului, urmează să fie reorganizate prin fuziune și cu alte părți interesate.

La 5 decembrie 2023, Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul hotărârii Guvernului privind reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice, stabilind un termen pentru primirea propunerilor și comentariilor până la 15 decembrie 2023. Potrivit proiectului Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă” se va reorganiza prin fuziunea cu Instituției medico-sanitare publice Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.

În acest sens, Avocatul Poporului a fost sesizat despre presupusele încălcări ale dreptului la muncă și accesibilității serviciilor medicale invocate de către angajații IMSP SC „Toma Ciorbă”, IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, inclusiv ai Catedrelor de boli infecțioase din cadrul USMF „N. Testemițeanu”.

Ombudsmanul subliniază că, Ministerul Sănătății, conform legislației în domeniu ocrotirii sănătății, este organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de implementarea politicii guvernamentale în domeniul ocrotirii sănătății. Ministerul are misiunea de a analiza situaţia şi problemele din domeniul sănătății, de a elabora politici publice eficiente,  de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. Astfel, Ministerul Sănătății are competențe și de a decide politici de organizare/reorganizare manageriale ale sistemului de sănătate.

Pentru formularea unei opinii echidistante cu privire la asigurarea garanțiilor unui grup mare de oameni, cum ar fi angajații instituțiilor date, dar și respectării drepturilor pacienților, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, indică asupra respectării următoarelor aspecte:

  • Analiză detaliată: există necesitatea unei analize detaliate care să stea la baza deciziei. În special, ar trebui să existe un studiu sau analiză referitoare la necesitatea reorganizării/comasării acestor două instituții, incluzând calcule detaliate pentru a clarifica posibilele consecințe și a evalua riscurile asociate. Analiză ce ar putea include date/informații referitoare la impactul reorganizării/comasării asupra drepturilor pacienților și ale angajaților;
  •  Decizii participative și transparente: Procesul decizional trebuie să fie deschis, participative și transparent, implicând activ angajații și reprezentanții instituțiilor implicate;
  • Calitatea actului medical și dreptul la sănătate: Orice decizie trebuie să asigure menținerea și îmbunătățirea calității actului medical, respectând în deplin volum dreptul la sănătate al comunității.
  • Dreptul la muncă: Este esențial să se asigure respectarea dreptului la muncă prin informarea adecvată a angajaților cu privire la motivele reorganizării, consecințele juridice, economice și sociale, precum și măsurile pentru angajați și riscurile de disponibilizare.

Astfel, pentru formularea unei opinii echilibrate, Avocatul Poporului a expediat un demers Ministerului Sănătății, solicitând informații ample privind asigurarea unui proces decizional participativ și transparent, garantarea drepturilor angajaților și pacienților.

Pentru a se asigura că reorganizarea a fost precedată de un proces consultativ și că nu este în detrimentul drepturilor omului, Avocatul Poporului invită părțile la un dialog deschis și este dispus să fie gazda unei ședințe cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă” și Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile. Or, acest proces de mediere poate avea loc și pe platforma parlamentară, sub umbrela comisiei parlamentare de profil – Comisia protecție socială, sănătate și familie.

Avocatul Poporului evidențiază că printr-un proces de comunicare deschis și participativ se poate contribui la obținerea unui în rezolvarea divergențelor și la crearea unei soluții finale legitime și echitabile.

Total
0
Shares
Total
0
Share