Alte știri

Redobândirea cetățeniei române: 2 anunțuri importante

Pinterest LinkedIn Tumblr

Urmare a situației create de pandemia generată de virusul Covid-19, se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, anunța deputatul român Constantin Codreanu.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Solicitarea de depunere prin mandatar a cererii privind cetățenia română, întemeiată exclusiv pe prevederile art. 11 din Legea nr. 21/1991, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie precum și de documente prin care se va face dovada îndeplinirii următoarelor condiții, în mod cumulativ:
▪️decretarea stării de urgență în țara de domiciliu/ reședință a petentului;
▪️reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu/reședință a petentului are activitatea suspendată.
În absența unor astfel de documente este necesară o declarație pe propria răspundere a petentului, autentificată la notar, cu traducere legalizată, după caz, din care să rezulte imposibilitatea de depunere a cererii la misunea diplomatică/oficiul consular al României din țara de domiciliu/reședință, precum și decretarea stării de urgență în țara de domiciliu/reședință.

Răspunsul privind solicitarea de depunere prin mandatar va fi comunicat persoanei împuternicite la adresa menționată în solicitare, fiindu-i de asemenea precizate data și ora la care se va putea prezenta la sediul ANC pentru înregistrarea cererii de cetățenie în baza art. 11 din Legea nr. 21/1991. În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile solicitate, cererea depusă va fi respinsă.

Persoanele împuternicite cărora li s-au aprobat solicitările de depunere a cererilor pentru petenți vor fi invitate la sediul ANC exclusiv în zilele de marți sau joi, în intervalul orar 08.30-12.30.
În lipsa aprobării prealabile scrise, precum și în situația prezentării la o altă dată decât cea comunicată de ANC, cererile de cetățenie nu vor putea fi înregistrate de către angajații Biroului înregistrare cereri privind cetățenia română.

Această măsură se referă exclusiv la solicitările prevăzute de art. 11 din legea 21/1991.

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției: www.cetatenie.just.ro

loading...

Comments are closed.