Social

Reformă în mass-media: Noi reguli de joc pentru presa din Moldova!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova va fi publicată mîine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul va servi drept punct de referinţă pentru politicile publice în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor şi în consolidarea unei societăţi democratice, scrie noi.md.

În Concepție este stabilit cadrul normativ de reglementare a activităţii mass-media, menit să asigure funcţionarea acesteia pe principii democratice şi într-un spaţiu mediatic securizat. La fel, a fost reglementat şi cadrul juridico-economic care să asigure gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei loiale.

Un capitol separat din Concepţie se referă la instrumente şi căi de soluţionare a problemelor identificate. Soluțiile includ perfecţionarea continuă a cadrului juridic naţional în domeniul mass-media şi în domenii conexe, elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei, programului şi planului de acţiuni în vederea realizării obiectivelor Concepţiei, monitorizarea şi analiza procesului de implementare, precum și dezvoltarea cercetării domeniului mass-media.

Anual, Guvernul va elabora rapoarte privind rezultatele implementării obiectivelor. Potrivit autorilor, Concepţia corespunde reglementărilor europene și a fost elaborată de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media.

loading...

Comments are closed.