Actual

Reprezentanții MADRM au participat la un seminar de instruire în domeniul combaterii poluării transfrontaliere

Pinterest LinkedIn Tumblr

Reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu un grup de experți naționali au participat la un seminar de instruire, în perioada 16-18 martie curent, în legătură cu realizarea și raportarea angajamentelor Republicii Moldova către Secretariatul Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (CLRTAP).

Participanții au fost familiarizați cu cerințele de raportare și au fost antrenați într-o serie de activități practice pentru a-și dezvolta cunoștințele cu privire la analizarea inventarului național de emisii al Republicii Moldova; identificarea metodelor de compilare a inventarelor de emisii spațiale QGIS; etapele de realizare a unui proiect QGIS; elementele fundamentale despre cartografierea emisiilor; pregătirea bazei de date privind emisiile, corespunzător cu grila EMEP; dezvoltarea dosarelor PROXY pentru distribuirea emisiilor agricol; crearea unui proiect de transport rutier în programul QGIS. Trainerii le-au recomandat participanților să includă în raportul IIR două componente noi: cartografierea și proiectarea emisiilor.

Conform cerințelor Convenției, în anul curent, Republica Moldova a prezentat Secretariatului CLRTAP raportul de inventariere a emisiilor (NFR) pentru perioada 2018-2019, elaborat cu susținerea financiară și metodologică a Coaliției Climă și Aer Curat.

La seminarul de instruire au participat reprezentanți ai Secției politici de aer și schimbări climatice din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai Agenției de Mediu, Institutului de Chimie, Institutului de Energetică, Institutului de Ecologie și Geografie.

În vederea implementării cu succes a Convenției și a Protocoalelor adiționale la care Republica Moldova este membră, MADRM planifică să transpună Directiva UE 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, care prevede aprobarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de poluanți în atmosferă și raportarea emisiilor naționale conform instrumentelor CLRTAP (inventarele naționale de emisii, prognozele naționale de emisii, inventarele naționale de emisii dezagregate spațial, inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni și rapoarte informative de inventariere).

loading...

Comments are closed.