Alte știri

Republica Moldova a participat la cea de-a treia reuniune ministerială a Parteneriatului Estic pentru mediu și acțiuni climatice

Pinterest LinkedIn Tumblr

Republica Moldova a participat în comun cu țările membre ale Uniunii Europene, la cea de-a treia reuniune ministerială a Parteneriatului Estic pentru mediu și acțiuni climatice. Evenimentul s-a desfășurat marți, 23 iunie curent, și a avut  scopul de a  stabili prioritățile de cooperare regională post-2020 în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, de a identifica oportunitățile și provocările unei tranziții accelerate spre o recuperare durabilă și trecerea la economia circulară competitivă, verde și incluzivă.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Delegația țării noastre a fost reprezentată de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU și de Secretarul de Stat, Valentina ŢAPEȘ și Consilierul de Nivel Înalt al Uniunii Europene pe domeniul Tranziției Verzi  (Green Transition), Justina Grigaraviciene,

În alocuțiunea sa, ministrul Ion PERJU, a prezentat realizările obținute în conformitate cu Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, a cadrului strategic în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice.

„Republica Moldova a fost una dintre primele țări din lume care a actualizat contribuția națională determinată și a sporit obiectivul necondiționat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70% sub nivelul din 1990 până în anul 2030, care ar putea fi redus la 88 % cu suport tehnic, financiar și tehnologic. Actualizarea contribuției naționale determinate a fost realizat cu sprijinul proiectului regional EU4Climate.  Pentru a atinge obiectivele climatice, țara noastră se află în proces de actualizare a Strategiei de dezvoltare a emisiilor reduse până în 2030, elaborarea Planului național pentru energie și climă și a programului de adaptare la schimbările climatice”, a comunicat oficialul.

Oficialii europeni au apreciat rezultatele în actualizarea contribuției naționale determinate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și sporirea eforturilor de adaptare la schimbarea climei în Republica Moldova, Georgia și Armenia.

În aceeași ordine de idei, ministrul a subliniat că: „Implementarea proiectelor de ecologizare a industriei, promovarea unei agriculturi durabile, dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, creșterea calității aerului și apei, gestionarea corectă a apelor uzate, și altele sunt de o importanță extremă pentru ca Republica Moldova să respecte obiectivele de dezvoltare durabilă și să contribuie la realizarea Agendei 2030. Cooperarea regională și internațională, schimbul de experiență și sprijinul reciproc joacă un rol semnificativ în procesul de ecologizare a economiilor, reducând efectele negative asupra mediului și sănătății umane, în special în lumina eforturilor comune de abordare a eficienței energetice și a economisirii resurselor din regiune, reducerea  poluării și protecția ecosistemelor, evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului, gestionarea durabilă a resurselor naturale. Este foarte important ca procesul de dezvoltare a economiei circulare să fie accelerat.”

Totodată, în cadrul reuniunii o importanță deosebită a fost acordată Pactului verde european, angajamentelor de atingere a țintelor de neutralitate climatică până în anul 2050, implementării Acordului de la Paris și Agendei 2030, stopării pierderii biodiversității, reducerii poluării mediului, promovării investițiilor publice și private verzi, recuperării post-COVID, etc.

Conform agendei miniștrii de mediu din țările Parteneriatului Estic au informat audiența despre progresul realizării obiectivelor stabilite în „20 de rezultate pentru 2020” pentru Parteneriatul Estic, acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea unei redresări ecologice neutre din punct de vedere climatic, pregătirea Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP 26) și a Conferinței ONU privind biodiversitatea (COP 15) și finanțarea tranziției către economii verzi și decarbonizare.

Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea de către miniștri de mediu din țările Parteneriatului estic și țările membre ale Uniunii Europene a concluziilor celei de-a treia reuniuni ministeriale a Parteneriatului Estic pentru mediu și acțiuni climatic, document ce include acțiuni imediate pentru realizarea celor convenite în cadrul evenimentului.

Astfel, miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru atingerea obiectivelor privind clima și biodiversitatea în contextul viitoarelor COP de la Glasgow și Kunming pe termen scurt, precum și pentru a-și consolida reziliența și dezvoltarea unui mediu competitiv, verde și o economie circulară incluzivă. În acest context, miniștrii și-au confirmat ambiția de a depune eforturi în atingerea neutralității climei de către țările lor către anul 2050 și de a respecta principiul „nu face rău semnificativ” în programele naționale de redresare; au sugerat îmbunătățirea dialogului politic regional privind tranziția către neutralitatea carbonului, economiile rezistente și ecologice în regiunea Parteneriatului Estic, bazându-se pe capacitatea existentă și pe cadrul dezvoltat al părților interesate relevante și instituții; au decis să evalueze progresele în ceea ce privește cooperarea dintre UE și partenerii Parteneriatului Estic la nivel de miniștri o dată la doi ani.

loading...

Comments are closed.