Republica Moldova face progrese semnificative în implementarea standardului EOIR

Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, domnul Petru Griciuc, șeful Direcției generale conformare, domnul Sergiu Arhirii și inspectorul principal al Secției cooperare internațională și schimb de informații, doamna Iulia Nazarco, alături de reprezentanți ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenției Servicii Publice, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Băncii Naționale a Moldovei, au participat în perioada 18-21 iunie 2024 la ședințele Grupului de Revizuire Inter Pares responsabil de adoptarea Raportului de evaluare a conformității Republicii Moldova cu Standardul Forumului Global al OCDE privind Schimbul de informații la solicitare (EOIR).

Măsurile de implementare colective ale instituțiilor participante din Republica Moldova au fost discutate în detaliu în cadrul ședințelor Grupului de revizuire. Domeniile cheie de interes au inclus îmbunătățirea transparenței financiare, ameliorarea gestionării registrelor publice și asigurarea unor cadre de reglementare robuste în sectorul financiar.

Totodată, delegația din Republica Moldova a prezentat inițiativele în curs de desfășurare pentru întărirea măsurilor de combatere a spălării banilor, eficientizarea livrării serviciilor publice și asigurarea conformității instituțiilor financiare cu reglementările internaționale.

Aceste eforturi sunt esențiale pentru alinierea Republicii Moldova la standardul EOIR și pentru a demonstra angajamentul țării față de conformitatea fiscală internațională.

Standardul EOIR este un cadru internațional care asigură schimbul eficient de informații fiscale la solicitare între țări, fiind conceput pentru a promova transparența, a combate evaziunea fiscală și a susține integritatea sistemelor fiscale la nivel global.

Informăm că, Republica Moldova a aderat la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale în anul 2016.

Total
0
Shares
Total
0
Share