Actual

Republica Moldova marchează astăzi Ziua internațională a aerului curat pentru cer albastru

Pinterest LinkedIn Tumblr

Republica Moldova marchează, astăzi, pentru prima dată Ziua internațională a aerului curat pentru cerul albastru – o nouă acțiune din Calendarul de Mediu, organizată în conformitate cu rezoluția Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 19 decembrie 2019.

Acțiunea își propune să sporească gradul de conștientizare și informare a societății referitor la importanța aerului curat pentru sănătate, productivitate, economie și mediu. În acest sens, este lansat un apel universal la acțiune în fața provocărilor de mediu, în vederea atingerii Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă.

Totodată, evenimentul are ca scop identificarea și promovarea soluțiilor ce vor reduce îmbunătăți calitatea aerului, prin împărtășirea celor mai bune practici, inovații și cunoștințe în domeniu.

Poluarea aerului reprezintă una din cele mai mari amenințări pentru sănătatea populației.  În acest context, obiectivul este de a crește gradul de conștientizare a publicului cu referire la importanța aerului curat pentru sănătate, productivitate, economie și mediu, precum și de a demonstra legătura dintre calitatea aerului cu alte provocări de mediu: schimbările climatice, Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă.

Conform raportului anual al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) circa 91% dintre locuitorii planetei respiră aer poluat, fapt ce provoacă sub 7 milioane de decese pe an. În același timp, circa 93% dintre copiii cu vârste de sub 15 ani din întreaga lume (1,8 miliarde de copii) respiră un aer foarte poluat, care  le pune în pericol sănătatea şi dezvoltarea.

Poluanții emiși în atmosferă constituie cauza unora din cele  mai grave probleme de mediu cu care se confruntă omenirea în prezent, precum acidifierea oceanelor, precipitațiile toxice, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon și schimbarea climei.

În prezent, în țara noastră, o sursă majoră de poluare a aerul atmosferic, o constituie deșeurile ce nu sunt depozitate adecvat, sortate şi reciclate.  La fel, numărul de maşini vechi ce este în creștere, precum și unele activităţi industriale, cauzează poluarea aerului în zonele urbane, iar nevalorificarea la maximum a surselor regenerabile de energie induce nesiguranţa energetică şi contribuie la accentuarea fenomenului de schimbare a climei.

Problemele enumerate sunt generate, în mare parte, de activitatea omului, iar în aceste condiții devine o necesitate organizarea eficientă a măsurilor de securizare a aerului atmosferic, care să contribuie la minimizarea impactului acestor activități și să asigură populaţiei „dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate”.

Protecția aerului și schimbarea climei au fost recunoscute drept domenii prioritare principale în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2030”: Obiectivul nr. 10 din SND 2030 „Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur”, care abordează un set esențial de Obiective de Dezvoltare Durabilă și astfel, construiește fundamentul pentru un viitor mai durabil al țării.

În vederea promovării politicilor  privind protecția aerului, MADRM prioritar dezvoltă în continuu cadrul legal privind protecția aerului atmosferic, protecția stratului de ozon, atenuarea schimbărilor climatice și armonizarea legislației naționale conform  Directivelor UE (prioritar fiind elaborarea proiectului Legii privind calitatea aerului atmosferic, Legii privind emisiile industriale, Legii privind gazele fluorurate cu efect de seră, crearea mecanismului de punere în aplicare a autorizării integrate de mediu, stabilirea plafoanelor naționale de emisie, reglementarea și limitarea emisiilor de compuși organici volatili în aerul atmosferic); asigură funcționalitatea sistemului integrat al calității aerului;  planifică  și implementează acțiuni de redresare și reducere a poluării aerului.

 

loading...

Comments are closed.