Alte știri

Republica Moldova se aliniează Pactului Verde European pentru a promova în continuare economia verde în țara noastră

Pinterest LinkedIn Tumblr

„Economia Verde – Fabricat în Moldova: de la Economia Verde la Pactul Verde European” este tematica unei mese rotunde, organizată cu scopul de a promova conceptul economiei verzi în Republica Moldova și impactul alinierii țării la Pactul Verde European.

Cea de-a VI-a ediție a evenimentului s-a desfășurat în format on-line și a promovat conceptul economiei verzi la nivel de politici, înglobând sectoarele de dezvoltare social-economică ale țării noastre, precum și a prezentat prioritățile Pactului Verde European în Republica Moldova.

Totodată, întrunirea a urmărit obiectivul creșterii nivelului de conștientizare în rândul mediului de afaceri, agențiilor guvernamentale și cetățenilor privind aplicarea și beneficiile principiilor Economiei Verzi pentru o dezvoltare economică durabilă.

În contextul subiectului discutat, Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tatiana Nistorică, a menționat că dialogul cu instituțiile Uniunii Europene asigură o colaborare eficientă ce contribuie la realizarea angajamentelor asumate de țara noastră în Acordul de Asociere cu UE și în alte Acorduri multilaterale în domeniul mediului. De asemenea, oficialul MADRM a exprimat recunoștință Uniunii Europene, pentru finanțările acordate implementării proiectelor de mediu, Comisiei Europene – pentru suportul constant în asigurarea sinergiei între valorile de mediu și dezvoltarea economică și partenerilor de implementare.

„În contextul implementării obiectivelor Pactului Verde European în țara noastră și în regiune, promovarea valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul, promovarea principiilor verzi în toate sectoarele, sunt elemente-cheie ce trebuie realizate în scopul protecției mediului şi prevenirii schimbărilor climatice. MADRM se angajează să asigure tranziția verde prin promovarea și atingerea obiectivelor dezvoltării durabile în comun cu instituțiile naționale şi cu partenerii de implementare. Astfel, vom lansa procesul de ajustare a Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova şi elaborarea noii Strategii în domeniul Biodiversității în conformitate cu noile abordări ale Pactului Verde European, vom continua implementarea la nivel național a măsurilor prevăzute în documente de politici naționale de mediu, în proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030 și în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Implicarea deplină şi responsabilă a mediului de afaceri, a fiecărui cetățean şi asigurarea financiară în atingerea rezultatelor scontate este indispensabilă”, a subliniat Tatiana Nistorică.

La eveniment au participat reprezentanți ai ministerelor și agențiilor guvernamentale (MEI, MARDM, ODIMM etc.), ai organizațiilor internaționale, ai Delegației UE în Republica Moldova, ai mediului diplomatic, sectorului de afaceri, mediului academic, asociațiilor obștești de mediu.

loading...

Comments are closed.