Alte știri

Republica Moldova stabilește obiective sectoriale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu sprijinul UE

Pinterest LinkedIn Tumblr

La Chișinău, s-a desfășurat un atelier de consultare a Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. Obiectivul a fost de a analiza impactul și riscurile implementării Programului, de a estima investițiile necesare, a stabili procedurile de raportare a rezultatelor, precum și a valorifica componenta de gen în procesul de implementare.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Programul de dezvoltare cu emisii reduse urmează să schimbe optica politicilor publice din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor. Documentul strategic pune accentul pe măsurile și principiile economiei verzi: eficiență energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, utilizarea tehnologiilor performante de producere a cimentului și sticlei, agricultură conservativă, împăduriri și management eficient a deșeurilor.

Reprezentanții MADRM împreună cu partenerii de dezvoltare, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat au identificat, în cadrul discuțiilor, sectoarele prioritare și direcțiile lor de dezvoltare pentru a atinge reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), precum și pentru a implementa Contribuția Națională Determinată (CND).

„În anul 2020, Republica Moldova a fost unul din liderii mondiali prin asumarea țintelor mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin actualizarea și prezentarea Contribuției sale Naționale Determinate la Acordul de la Paris. Aceasta s-a datorat efortului comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, UNDP Moldova și Uniunii Europene, prin intermediul proiectului EU4Climate. Asumarea ambițiilor de reducere a emisiilor de GES nu este suficientă. Acesta este doar un prim pas în atingerea obiectivului Acordului de la Paris de a menține încălzirea globală sub 2 grade Celsius peste nivelul preindustrial. Planificarea la nivel național a măsurilor care vor contribui la atingerea acestei ambiții este un element cheie al procesului, care ne apropie de obiectivele Acordului de la Paris, cu referire la decarbonizarea economiei și îmbunătățirea rezilienței față de schimbările climatice. Este important să avem exprimată poziția tuturor actorilor care au tangență cu dezvoltarea sectoarelor integrate în Programși ca toate politicile și planurile de dezvoltare a sectoarelor menționate să fie aliniate. Astfel, suntem deschiși pentru orice sugestii și discuții la acest subiect, atât în format bilateral, cât și pe platforma proiectului EU4Climate”, a enunțat Valentina ȚAPEȘ.

Programul menționează că intensitatea energetică în Moldova (total energie primară per unitate din PIB) este de 5,7 ori mai mare decât media în Uniunea Europeană, iar intensitatea emisiilor de CO2 este la fel printre cele mai mari între țările Europei Centrale și de Est – 0,91 kg CO2/USD din PIB.

„UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în anul 2050 și intenționează să își extindă obiectivele legate de climă pentru anul 2030, prin reducerea emisiilor sale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% față de 1990. În acest sens, pachetul Fit for 55 este aproape gata de lansare, pentru a ne asigura că aceste ambiții se traduc în acțiuni eficiente. În acest context, un program de dezvoltare cu emisii reduse este un element esențial pentru ca Moldova să se alăture eforturilor UE pentru o tranziție către o societate neutră din punct de vedere climatic”, a declarat Christian Ballarò, responsabil de Programe pentru energie și schimbări climatice la Delegația UE în Republica Moldova.

Sectorul energetic este responsabil pentru peste 68% din emisiile de GES, respectiv accentul în reducerea emisiilor s-a pus pe acesta. Până în 2030, emisiile în sectorul energetic ar urma să scadă cu 81% față de anul 1990, în sectorul transporturi – cu 52%, clădiri – cu 74%, cel industrial – cu 27%, agricol – cu 44%, deşeuri – cu 14%, iar captarea carbonului din utilizarea terenurilor, schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor și silvicultură ar urma să crească cu până la 10%. Pentru fiecare sector sunt propuse măsuri și acțiuni specifice, în concordanță cu politicile sectoriale elaborate anterior. Costul total al acestor măsuri pentru perioada de 10 ani este de aproape 11 miliarde de dolari.

„PNUD, în parteneriat cu Uniunea Europeană, au sprijinit Guvernul în eforturile sale de reducere a gazelor cu efect de seră. Asistența pentru transformarea angajamentelor asumate în acțiuni este esențială. Acest lucru implică planificarea şi realizarea unor acțiuni climatice concrete, printre care evidențiem formularea şi implementarea programului de dezvoltare cu emisii reduse”, a declarat Andrea Cuzyova, reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova.

Aprobarea Programului de dezvoltare cu emisii reduse e una din condițiile care ar deschide accesul către finanțare din partea Fondului Verde pentru Climă. Documentul a fost supus dezbaterilor publice cu părțile interesate și urmează a fi promovat pentru aprobare de Guvern.

loading...

Comments are closed.