Republica Moldova urmează să denunțe alte două acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente

Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, astăzi, avizele consultative la proiectele privind denunțarea a două acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente (CSI).

Astfel, Republica Moldova urmează să denunțe Acordul cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), semnat la Moscova la 25 noiembrie 1998. Oportunitatea denunțării acestui acord este motivată prin faptul că operatorii de transport și sistem de energie electrică din Europa Continentală au realizat, începând cu 16 martie 2022, sincronizarea de urgență a Sistemului de Energie Continental European al ENTSO-E cu sistemele electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei. În prezent, aceste sisteme nu funcționează în paralel cu sistemul electroenergetic al statelor membre ale CSI (UPS/IPS), respectiv prevederile acestui acord devin irelevante și inaplicabile pentru Republica Moldova. Totodată, prevederile acordului menționat nu se aliniază la direcțiile prioritare de dezvoltare a sectorului electroenergetic al Republicii Moldova.

Tot la ședința de astăzi, membrii Comisiei de profil au aprobat avizul consultativ pentru denunțarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 25 ianuarie 2000. În contextul funcționării sincrone a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei cu Sistemul de Energie Continental European al ENTSO-E, care funcționează la parametri tehnici diferiți (frecvență, faza tensiunii) față de sistemul integrat UPS/IPS al CSI, tranzitul de energie electrică pe teritoriul Republicii Moldova și Ucrainei din alte țări semnatare ale Acordului devine nerealizabilă.

Totodată, prin denunțarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale CSI, Republica Moldova își reafirma intenția de a aprofunda relațiile de cooperare și integrarea în piețele europene de energie.

Comisia politică externă și integrare europeană va propune proiectele spre examinare și adoptare în ședința plenară a Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share