Republica Moldova va furniza datele bancare ale nerezidenților

Republica Moldova va furniza, în adresa autorităților competente ale statelor străine, informații de natură financiară cu privire la conturile deschise sau închise de rezidenții altor state. În același timp, autoritățile vor putea obține aceeași informație cu privire la conturile deținute de cetățenii noștri în alte țări. Transmiterea informațiilor se va efectua până la data de 30 septembrie a anului calendaristic următor pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent.

Prevederile se regăsesc în proiectul de lege cu privire la aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, aprobat, astăzi, de Guvern.

Schimbul automat de informații privind conturile financiare are drept scop transparentizarea fluxurilor de capital din străinătate, îmbunătățirea conformării fiscale atât la nivel național, cât și internațional, încurajarea declarării veniturilor de către contribuabili, precum și transparentizarea voluntară a operațiunilor și activelor.

Reamintim că Republica Moldova a devenit membru al Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în anul 2016. Prin aderarea la această organizație, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de implementare a celor două standarde internaționale privind transparența și schimbul de informații: schimbul de informații la solicitare (EOIR) și schimbul automat de informații privind conturile financiare (AEOI).

Total
0
Shares
Total
0
Share