Republica Moldova va mai denunța trei documente încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente

Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, astăzi, rapoartele privind denunțarea a două acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente (CSI), precum și a Convenției cu privire la Adunarea Interparlamentară a CSI.

Republica Moldova urmează să denunțe Convenția cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (AIP CSI), adoptată la 26 mai 1996. Propunerea de denunțare a acestei Convenții aparține Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, întrucât Republica Moldova nu mai rezonează cu actualele politici, obiective și decizii ale AIP CSI și în contextul declarației ferme a țării noastre de a urma vectorul european. În același timp, țara noastră menține relații interparlamentare cu statele membre AIP CSI la nivel bilateral, inclusiv pe linia grupurilor de prietenie. De menționat că, în contextul politic din regiune, de la începutul acestui an, conducerea Parlamentului n-a aprobat nicio participare la evenimentele AIP CSI. Republica Moldova urma să achite în acest an o cotizație de membru în valoare de 5,8 milioane de lei.

Urmează a mai fi denunțat și Acordul privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, cu modificările operate prin Protocolul întocmit la Dușanbe la 30 octombrie 2015. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, denunțarea acordului reiese din lipsa de aplicabilitate și actualitate a acestuia, precum și din necorespunderea cu realitățile. Totodată, fără a avea un acord semnat în acest scop, Republica Moldova dispune de alternative pentru a acorda sau primi asistență internațională în bunuri materiale sau echipe de salvare pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale.

Tot la ședința de astăzi, a fost aprobat avizul consultativ pentru denunțarea Acordului nr. 194 din 9 decembrie 1994 cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii. Acordul respectiv își pierde oportunitatea din considerentul că Republica Moldova a ratificat o serie de Convenții ale Organizației Internaționale a Muncii, care stau la baza cadrului normativ național în domeniul protecției muncii, iar, o dată cu semnarea Acordului de Asociere RM-UE, țara noastră și-a asumat angajamentul să transpună în cadrul normativ naţional un şir de Directive UE care vizează domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

De menționat că, anterior, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un demers Guvernului prin care a solicitat inițierea procedurii regulamentare de retragere a Republicii Moldova din Acordul privind Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente. În acest context, din partea autorităților publice centrale au fost prezentate solicitări de denunțare a mai multor documente semnate pe platforma CSI.

Comisia politică externă și integrare europeană va propune proiectele spre examinare și adoptare în ședința plenară a Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share