Social

Românii semnează o PETIȚIE: Cer NAȚIONALIZAREA RESURSELOR NATURALE

Pinterest LinkedIn Tumblr


În spațiul online a apărut o petiție în care românii cer naționalizarea tuturor resurselor naturale ale României. În textul acesteia se declară că cetățenii ai României vor să dispună ca și popor de toate resursele naturale pe care le-au avut și acum nu le mai au.

Resursele naturale ale României: aur, argint, cupru, cărbune, petrol, gaze, gaze din platforma continentala a Marii Negre, etc…au fost înstrăinate în ultimii 25 de ani fără ca proprietarii lor de drept Cetățenii României să fie întrebați dacă sunt de acord, susțin autorii petiției.

Inițiatorii petiției, propun modificări în Constituția României prin introducerea unui Articol Nou, despre proprietate:
(1) Statul ocrotește proprietate.

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică, în întregul ei, aparține statului. Ea nu poate fi împărțită și trecută în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.

(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, pădurile, căile de comunicație, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil și acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

(6) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate ori închiriate unor privați sau date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice, în condițiile legii, numai în urma unui referendum național prin care cetățenii României să aprobe acest lucru.

(7) Proprietatea privată este, în condițiile legii, inviolabila.

(8) Proprietatea publică a României va fi gestionată de Fondul Național al României, fond suveran de stat. Conducerea Fondului Național al României va fi aleasa, în condițiile legii, prin votul direct al cetățenilor.

Autorii petiției, mai doresc și tragerea la răspundere a celor care au înstrăinat resursele României în ultimii 25 de ani, fără să întrebe în nici un fel cetățenii dacă sunt sau nu de acord cu acest lucru.

Inițiatorii își propun să adune 500.000 de semnături pentru a expedia textul proiectului instituțiilor statului. În momentul publicării acestui articol, petiția era deja semnată de 71.400 de persoane.

Petiția poate fi semnată AICI.

 

 

 

loading...

Comments are closed.