Alte știri

Secretariatul Parlamentului a găzduit un webinar dedicat educației civice în administrațiile parlamentare ale țărilor Parteneriatului Estic

Pinterest LinkedIn Tumblr

Secretarul general al Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Albu, a participat la deschiderea webinarului cu tematica ”Educația civică în administrațiile parlamentare ale țărilor Parteneriatului Estic”, în calitatea sa de Președinte al Rețelei Secretarilor Generali ai Parlamentelor țărilor Parteneriatului Estic.

Evenimentul este organizat în regim online de către Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova și se încadrează în programul de activități al Rețelei Secretarilor Generali ai Parlamentelor țărilor Parteneriatului Estic. Acesta urmărește promovarea și consolidarea cooperării dintre Legislativele statelor membre, consolidarea imaginii acestora în calitate de instituții transparente și incluzive.

La webinar au participat reprezentanți ai Parlamentului Georgiei,  Radei Supreme a Ucrainei, Adunării Naționale a Republicii Armenia.

Discuțiile au vizat încurajarea menținerii unui dialog productiv între instituțiile parlamentare și cetățeni,  cât și evidențierea unor repere care să conducă la generarea unor acțiuni comune între Secretariatele forurilor legislative din cele 3 țări menționate, acțiuni care ar facilita schimbul de experiență și bune practici pe domeniul educației civice.

În intervenția sa  Secretarul general al Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Albu, a reliefat importanța cooperării între instituțiile legislative, pe platforma Parteneriatului Estic, în vederea promovării valorilor democratice și a creșterii nivelului de educație civică a cetățenilor.

Demnitarul a trecut în revistă cele mai importante acțiuni care au fost întreprinse de către Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, menite să sporească implicarea cetățenilor în procesul decizional.

Totodată a menționat că doleanțele și problemele oamenilor, dar și a  societății în general, reprezintă angajamentul public al Parlamentelor pentru dezvoltarea atât a noilor inițiative legislative, cât și pentru aplicarea mai bună a legislației în vigoare.

La rândul său, Mikola Șevciuk, Secretarul general adjunct al Radei Supreme a Ucrainei, a salutat inițiativa de organizare a  acestui eveniment, menționând că această platformă este o bună oportunitate de menținere a dialogului între Secretariatele celor trei țări, dar și de schimb de cunoștințe, experiență și idei noi, care ar putea fi  implementate.

Elena Căpățînă, șefa Direcției generale comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova, a făcut o prezentare a activităților de educație civică desfășurate de Secretariatul Legislativului. Printre acestea se numără tururi ghidate, tabăra parlamentară online, Jocul intelectual ”Cunoaște-ți Parlamentul”, diverse concursuri, evenimente și activități de incluziune a tuturor categoriilor de cetățeni, în special a tinerilor, în procesul de luare a deciziilor.

Elena Căpățină a reiterat importanța educației civice în edificarea unei societăți participative și incluzive, care ar permite copiilor, tinerilor și maturilor să aibă instrumentele, informațiile și motivația necesară pentru a putea deveni participanți activi și responsabili în procesul decizional – dezideratul spre care tinde Parlamentul Republicii Moldova.

loading...

Comments are closed.