Secretarul de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin, a participat la Masa rotundă “Justiția prietenoasă copiilor: provocări și necesități”

Secretarul de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin, a participat la Masa rotundă “Justiția prietenoasă copiilor: provocări și necesități”, organizată de către Ministerul Justiției.

În cadrul evenimentului, Daniella Misail-Nichitin a subliniat că una din prioritățile Ministerul Afacerilor Interne rămâne a fi asigurarea drepturilor și protecția copiilor. La acest subiect, oficialul a vorbit despre provocările și pașii întreprinși de autoritățile statului în procesul de justiție cu implicarea copiilor.

În acest sens, Secretarul de Stat al MAI a subliniat necesitatea dezvoltării programelor de reabilitare complexă, a măsurilor de protecție și asistență specializată pentru copiii victime ale contravențiilor și/sau infracțiunilor, în special care presupun aplicarea violenței fizice și/sau sexuale.

,,Se impune necesitatea dezvoltării și consolidării rețelelor de servicii specializate – extinderea și îmbunătățirea rețelei de servicii specializate pentru copiii victime și copii în conflict cu legea, inclusiv servicii de consiliere, terapie, educație, formare profesională” a menționat Secretarul de Stat al MAI.

Astfel, cooperarea între autoritățile naționale rămâne a fi necesară pentru asigurarea unei abordări coerente și eficiente în cazurile copiilor, în special a copiilor în conflict cu legea, cât și îmbunătățirea capacităților profesionale ale angajaților implicați în intervenția cazurilor cu implicarea copiilor, dar și crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a intervențiilor cu participarea minorilor.

Amintim că MAI și UNICEF au semnat, la 12 iulie 2023, un plan de lucru pentru a oferi protecție copiilor. Acesta presupune dezvoltarea unor mecanisme complexe pentru a oferi servicii și răspunsuri prompte la nevoile copiilor afectați de diverse forme de violență. Potrivit planului de acțiuni, vor fi dezvoltate și promovate la nivel național alternative privind privarea de libertate a copiilor aflați în conflict cu legea – programe de reabilitare, consiliere, educație și reintegrare socială adaptate nevoilor specifice de gen ale fiecărui copil. Sunt prevăzute, de asemenea, instruiri pentru personalul autorităților competente, inclusiv pentru angajații MAI, astfel încât să abordeze eficient problemele copiilor cu și pentru care lucrează, ș.a. Parteneriatul va sprijini, de asemenea, crearea și furnizarea de instrumente și programe de prevenire, protecție și intervenție, inclusiv operaționalizarea unor Orășele de siguranță.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share