Ședință de lucru privind recuperare a bunurilor infracționale

La Ministerul Justiției a avut loc o ședință de lucru cu șefii instituțiilor implicate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, pe subiectul inițierii elaborării proiectului de lege cu privire la mecanismul privind executarea hotărârilor de confiscare a bunurilor mobile și imobile sechestrate, inclusiv a celor aflate peste hotarele Republicii Moldova, dar și asigurarea conservării valorii acestora.

Membrii grupului de lucru constituit în acest scop, au analizat traseul existent și cum ar trebui să fie un mecanism eficient de administrare și executare a bunurilor sechestrate sau confiscate, care să permită evaluarea precisă și garantarea păstrării valorii acestora, în vederea recuperării prejudiciului cauzat statului.

De asemenea, s-a discutat despre etapele privind administrarea eficientă a conturilor bancare (banii sechestrați), dar și gestionarea centralizată a bunurilor sechestrate de către o singură instituție. În acest fel, va fi uniformizat procesul de gestionare a bunurilor sechestrate și vor fi dezvoltate capacitățile instituționale de administrare a acestor bunuri, printre care metalele prețioase, valorile mobiliare, numerarul în monedă națională și în valută străină etc.

Grupul de lucru, constituit din reprezentanții Ministerului Justiției, Președinției, Procuraturii Generale, procuraturilor specializate, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Fiscal de Stat, avocați etc., urmează să elaboreze proiectul de lege, care va implica modificarea mai multor acte normative. Ulterior, acesta va fi supus consultărilor publice, definitivat și înregistrat la Cancelaria de stat pentru avizare.

Total
0
Shares
Total
0
Share