Actual

Sergiu Railean: Actele permisive pentru business vor fi emise doar online, iar funcționarii care se eschivează de la această obligație vor fi sancționați

Pinterest LinkedIn Tumblr

Unul din obiectivele Ministerului Economiei și Infrastructurii este îmbunătățirea calității serviciilor prestate mediului de afaceri, iar în sarcină se confruntă interesele de avocat al businessului și al consumatorului. Cum e să găsești acest echilibru, cum să ai servicii calitative pentru cetățean, dar să nu sufoci afacerile prin reglementări și cum poate fi urgentată  digitalizarea economiei? Aceste întrebări au fost adresate ministrului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, de către portalul Bani.md.

Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive funcționează din 2018. De ce este nevoie de introducerea unui QR cod acum?

În acești doi ani de funcționare a Ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP), au fost emise cca 38 mii de documente solicitate de mediul de afaceri. SIA GEAP a fost lansat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Proiectului Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivității – II și este un pas important în reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, cât și pentru autoritățile emitente, conform estimărilor inițiale costurile urmând să se reducă cu cca 60 mln lei anual.

Multe instituții și agenți economici păstrează, totuși, inerția de a merge cu foițele ștampilate dintr-un birou în altul pentru a obține un act permisiv. Până în prezent, 27 din 31 de autorități emitente de acte permisive au fost înregistrare pe platformă și au configurat procesele de emitere a actelor permisive. Deși multe autorități procesează actele permisive prin SIA GEAP, rata de utilizare a platformei este totuși modestă. Din 131 de acte permisive și procese configurate, doar 69 sunt eliberate prin sistemul electronic, ceea ce înseamnă o rată de utilizare a platformei de aproximativ 48%.

Din acest motiv, am decis să introducem un cod unic generat de SIA GEAP, pentru fiecare act permisiv emis prin intermediul Ghișeului unic, iar actele ce nu au un astfel de QR cod nu vor fi valabile. Mai mult, funcționarii care nu vor utiliza SIA GEAP la eliberarea actelor permisive vor fi pasibili sancționării contravenționale. Recent, Parlamentul a votat modificările propuse la Legea 160 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și la Codul contravențional, care vor intra în vigoare, după 6 luni de la publicarea lor în Monitorul oficial, timp în care autoritățile își pot adapta sistemele informaționale, iar agenții economici se pot informa la noile reguli.  

Introducerea obligației de a folosi SIA GEAP de către autoritățile emitente va crea un sistem central și unic pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea sau retragerea actelor permisive. Astfel, SIA GEAP va servi drept punct central pentru conectarea autorităților emitente de acte permisive și coordonarea activităților acestora pentru a facilita schimbul de informații între instituții. Odată cu aducerea tuturor instituțiilor emitente într-un sistem unic, vom minimaliza cantitatea de informații care trebuie să fie prezentată de solicitanți în vedea obținerii mai multor acte permisive.

Totodată, implementarea codului QR va permite excluderea necesității de imprimare a actelor permisive pe blanchete de strictă evidență cu măsuri de protecție, care costă bugetele agențiilor emitente sume considerabile, costuri care se răsfrâng ulterior asupra mediului de afaceri.

Ce beneficii va aduce QR codul pentru funcționarea Ghișeului unic?

Digitalizarea economiei este una din prioritățile mele în mandatul de ministru al Economiei și Infrastructurii și consider că odată cu implementarea Ghișeului unic, se deschid foarte multe oportunități și beneficii atât pentru antreprenori, cât și pentru sectorul public.

În primul rând, înregistrarea și procesarea actelor se va produce online, ceea ce înseamnă că vom reduce la minimum interacțiunea dintre antreprenor și autoritatea emitentă. Iar acest fapt va reduce și tentația de a complica lucrurile pentru a corupe agenții economici. Pandemia de COVID-19 a accentuat necesitatea implementării sistemelor online de înregistrare și procesare a datelor pentru obținerea actelor permisive. În perioada stării de urgență, lunile martie-mai, deja a fost înregistrată o creștere până la 76% a ratei de aplicare online pentru obținerea actelor permisive. Aceste date demonstrează faptul că atât noi, cât și agenții economici ne dorim un sistem online bine pus la punct, pentru a facilita obținerea actelor permisive rapid și ușor.

În al doilea rând, utilizarea SIA GEAP, va crește eficiența serviciilor oferite de către instituții. În perioada stării de urgență, timpul de așteptare pentru emiterea actelor permisive a scăzut de la 20-25 de zile la 6 zile. Astfel, chiar dacă numărul solicitărilor depuse prin ghișeul unic online pentru eliberarea actelor permisive a crescut, timpul de procesare și eliberare a actelor permisive a scăzut. Acest indicator înseamnă că SIA GEAP este indispensabil pentru a încuraja dezvoltarea sectorului privat și a ușura munca sectorului public.

De ce avem nevoie de digitalizarea proceselor de obținere a actelor permisive, nu ar fi mai simplu să anulăm anumite acte permisive?

Nu putem renunța la reglementarea afacerilor, pentru că avem nevoie de un echilibru între interesele agenților economici și ale consumatorilor, iar actele permisive sunt cele care asigură respectarea unor condiții și standarde de calitate pentru produse și servicii. În plus, odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să transpună reglementări europene în legislația națională, fapt care poate să adauge complexitate procesului de conformare de către sectorul privat la reglementările publice. Din acest motiv, trebuie să avem reglementări cât mai inteligente și ușor de respectat, tocmai ceea ce încercăm să facem la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Sursă: bani.md

Citește și: Sergiu Railean cere o monitorizare exigentă a calității executării lucrărilor de reabilitare și reparare a drumurilor

loading...

Comments are closed.