Alte știri

Service-urile auto, sub lupa ANTA

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pe parcursul lunii mai, anul curent, de către inspectorii Direcției Control și Audit al Siguranței Rutiere al Agenției Naționale de Transport Auto au fost efectuate 6 controale planificate în baza Legii nr. 131/2012, cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător la atelierele de autoservice, în urma cărora au fost întocmite 2 prescripții și întocmite 3 decizii ale agentului constatator privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale cu aplicarea amenzilor în sumă de 350 u.c.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Suplimentar, au fost efectuate și 7 controale inopinate la atelierele de autoservice, inspectorii au întocmit 7 decizii ale agentului constatator privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale cu aplicarea amenzilor în sumă de 1080 u.c.

Este de menționat faptul că, în cadrul activităților de control au fost verificate respectarea cerințelor prevăzute de art. 94, alin. (2) al Codului Transporturilor Rutiere, care prevede obligativitatea agenților economici ce desfășoară activitate de autoservice înregistrarea prealabilă în Registru prin notificare în modul stabilit.

De asemenea, în cadrul examinării materialelor privind presupusele abateri admise de către angajații stațiilor de inspecție tehnică periodică privind obligativitatea prezentării și informării Agenției în termen de cel mult 10 zile despre modificările operate a datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru perfectarea și eliberarea autorizațiilor întru respectarea condițiilor care au stat la baza perfectării/eliberării acesteia, de către inspectorii Agenției au fost constatate și întocmite 2 decizii ale agentului constatator privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale cu aplicarea amenzilor în sumă de 240 u.c. și întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție cu aplicarea sancțiunii în mărime de 450 u.c.

În acest sens, Agenția atenționează întreprinderile ce desfășoară activități conexe transportului rutier despre obligativitatea respectării prevederilor art. 94, alin. (2) și 133, lit. e) din Cod, să presteze serviciile corespunzător și să utilizeze pentru certificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere doar aparate verificate metrologic, precum și utilaj specializat prevăzut de reglementările tehnice și metodologia de prestare a serviciilor de inspecție tehnică periodică în vederea evitării constrângerilor legale, dar și pentru a oferi consumatorilor servicii de calitate și siguranță.

Acțiunile de monitorizare și control în vederea verificării respectării de către agenții economici ce prestează activități conexe transportului rutier – vor continua !

loading...

Comments are closed.