Serviciul Fiscal de Stat a lansat birouri de consultanță a contribuabililor

Serviciul Fiscal de Stat lansează în regim de pilotare 5 birouri de consultanță a contribuabililor în cadrul Direcțiilor deservire fiscală Buiucani (mun. Chișinău), Bălți, Florești, Comrat și Cahul, ceea ce va contribui la eficientizarea comunicării, diversificarea și îmbunătățirea spectrului de servicii prestate şi extinderea posibilităților de deservire a contribuabililor.

Scopurile urmărite prin crearea Birourilor sunt:

  • creșterea gradului de satisfacție al contribuabililor față de serviciile și activitatea SFS;
  • ridicarea gradului de onorare benevolă a obligaţiunilor fiscale;
  • dezvoltarea culturii fiscale a contribuabililor şi stabilirea relaţiilor de parteneriat
  • între Serviciul Fiscal de Stat şi plătitorii de impozite;
  • asigurarea accesibilității tuturor contribuabililor la serviciile electronice, inclusiv,
  • pentru cei care din diferite motive nu au acces la internet.

Sarcina Birourilor constă în crearea unui mecanism flexibil şi eficient de acordare a asistenţei contribuabililor, care va permite realizarea sarcinilor Serviciului Fiscal de Stat prin:

  • asigurarea unui nivel adecvat de oferire a serviciilor fiscale contribuabililor;
  • dezvoltarea instrumentelor de educare şi informare a contribuabililor prin asigurarea
  • aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare;
  • sporirea accesului la informaţiile de ordin fiscal.

Serviciile Biroului sunt oferite gratuit. Beneficiarii serviciilor oferite de Birou sunt persoanele juridice, persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător și persoanele fizice – cetăţeni.

Orele de lucru ale Biroului sunt în conformitate cu regimul de activitate al Direcției deservire fiscală, de la 0800 până la 1700, de luni până vineri.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă toți contribuabilii să beneficieze de serviciile oferite de birourile de consultanță lansate în cadrul Direcțiilor deservire fiscală menționate supra.

Total
0
Shares
Total
0
Share