Serviciul Fiscal de Stat scoate la vânzare bunurile confiscate

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data 18 ianuarie 2024, ora 11:00, fiind propuse 4 loturi în acest sens.

La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare.

Prin depunerea unei cereri în cancelaria SFS, agenții economici interesați de participare la concurs, sunt în drept de a examina bunurile expuse la concurs. Modelul cererii de participare poate descărcați aici.

Cererile de participare vor fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat până la data de 18 ianuarie 2024, ora 9-00.

La cerere urmează de prezentat următoarele documente:

  • Documentele de constituire și certificatul de atribuire a codului fiscal;
  • Bilanțul la ultima dată gestionară, confirmat de Biroul Național de Statistică;
  • În caz de necesitate, licența care atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate;
  • Certificatul de la bancă (bănci) privind situația contului curent (conturilor curente);
  • Ofertă în scris, autentificată prin semnătura conducătorului, plasată într-un plic sigilat, cu indicare pe plic a cuvântului ”CONCURS”. Oferta va conține prețul de comercializare a bunurilor confiscate, comisionul solicitat pentru serviciile de consignație și termenele de achitare la buget a sumelor aferente.

Reamintim că, SFS exercită atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.

Pe site-ul oficial al SFS sunt plasate şi, respectiv, actualizate informațiile privind soldurile bunurilor confiscate propuse spre comercializare agenţilor economici.

Anunțurile privind bunurile confiscate, cu denumirile bunurilor, caracteristica lor, cantitățile și prețurile, pot fi consultate la pagina Bunuri confiscate de pe site-ul oficial al SFS.

Total
0
Shares
Total
0
Share