Politic

Serviciul Vamal va implementa Ghișeul Unic și Noul Sistem Computerizat de Tranzit, cu ajutorul experților europeni

Pinterest LinkedIn Tumblr

Serviciul Vamal va beneficia de suportul experților europeni în procesul de implementare a Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a Acordului de Asociere. Asistența este acordată în cadrul proiectului TWINNING ”Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”.

În intervenția sa, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a evocat importanța aderării Republicii Moldova la cele două Convenții privind regimul de tranzit comun și simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, accedere ce va creea premisele necesare pentru implementarea NCTS. Totodată, Vitalie Vrabie a subliniat necesitatea accelerării procesului de actualizare a Sistemului Informațional Integrat Vamal în baza celei mai recente versiuni a softului Asycuda World, fapt ce va permite integrarea modulelor NCTS și Ghișeul Unic, precum și dezvoltarea substanțială a celor existente.

”Automatizarea activității prin simplificarea și digitalizarea procedurilor de vămuire reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de dezvoltare instituțională ale Serviciului Vamal. Suntem angajați plenar în implementarea tuturor condiționalităților Acordului de Asociere, inclusiv a celor prevăzute la capitolul DCFTA, astfel încât Serviciul Vamal să devină o instituție raliată la normele comunitare în domeniul asigurării securității economice și facilitării comerțului international.”, a mai menționat șeful Vămii.

Prezent la ceremonia de lansare a proiectului, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, a declarat: ”În calitate de cel mai important partener comercial, economic și politic al Republicii Moldova, considerăm că implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea cu succes a mediului de afaceri și va aduce beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova prin implementarea Ghișeului Unic și Noului Sistem Computerizat de Tranzit.”

Noul Sistem Computerizat de Tranzit este un sistem european de management și control, bazat pe depunerea declarației de tranzit în format electronic și pe schimburi electronice de date între birourile vamale implicate într-o operațiune de tranzit: biroul de plecare, biroul de tranzit și cel de destinație. Printre avantajele NCTS se numără:  îmbunătățirea calității serviciilor prestate agenților economici, sporirea gradului de securitate a datelor, confirmarea informatică a operațiunii de tranzit, reducerea costurilor şi întârzierilor determinate de declararea bunurilor pe hârtie, precum și diminuarea incidenței riscurilor de fraudare și de corupție prin monitorizarea on-line a operațiunilor de tranzit etc.

 

loading...

Comments are closed.