Sesiune de instruire pentru beneficiari și controlori în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

În perioada 25-27 noiembrie 2020, Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 (POC BMN) și Secretariatul Tehnic Comun (STC) al POC BMN au organizat 3  sesiuni consecutive de instruire on-line pentru beneficiarii celui de-al 2-lea apel de propuneri de proiecte din cadrul POC BMN 2014-2020 și pentru controlorii (auditorii) selectați pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor respective.

La sesiunile de instruire online au participat beneficiari și controlori din cele 8 țări participante la Program: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Armenia și Republica Moldova. Din partea Republicii Moldova la instruire au participat de asemenea și reprezentanții Autorității Naționale de Management, Punctului Național de Contact pentru Control și Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”.

În cadrul sesiunilor, beneficiarii au fost instruiți în privința cadrului juridic general și a regulilor de implementare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul  POC BMN 2014-2020. Accent a fost pus pe importanța comunicării între beneficiarul lider, beneficiari și structurile de management ale programului în vederea eficientizării procesului de implementare a proiectelor. Alte subiecte importante abordate în cadrul instruirilor au fost raportarea (narativă și financiară), provocările care pot fi întâmpinate de beneficiari în procesul prezentării rapoartelor prin intermediul sistemului e-MS, aspecte ce țin de achiziții, precum și modalitățile și cazurile de modificare (amendare) a contractului de grant. Instruirile au inclus exerciții practice cu utilizarea sistemului e-MS, precum și sesiuni de întrebări și răspunsuri.

În cadrul sesiunii de instruire on-line pentru controlorii (auditorii) selectați pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul  POC BMN 2014-2020, experții STC au explicat participanților aspectele ce țin de rolul, sarcinile și responsabilitățile controlorilor, procedurile de verificare, regulile de eligibilitate, așteptările și cerințele față de controlori. De asemenea, controlorii au fost ghidați în utilizarea corectă a sistemului e-MS prin intermediul demonstrărilor practice.

Numărul mare de participanți la instruire (peste 180 în cazul beneficiarilor proiectelor din apelul 2), precum și implicarea participanților la instruire în discuții, prin întrebări și exemple din activitatea practică, denotă importanța și necesitatea instruirilor date.

Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională, va continua să coordoneze procesul de implementare a programelor transfrontaliere și transnaționale pe teritoriul Republicii Moldova întru valorificarea resurselor nerambursabile oferite de UE și respectarea regulilor cooperării teritoriale.

Citește și: MECC a prezentat situația epidemiologică actuală în instituțiile de învățământ din țară

Total
0
Shares
Total
0
Share