SFS: În atenția persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător

În atenția persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data 25 martie 2024 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2023 de către contribuabilii persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător precum și de către contribuabilii care desfășoară activitate profesională.

Atenționăm că declarația se prezintă în mod obligatoriu, prin metode automatizate de raportare electronică, conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) lit.i) din Codul fiscal.

Persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și declarația corespunzătoare, necesară a fi prezentată.

Totodată, menționăm că, începând cu perioada fiscală 2023, potrivit art.87 alin.(11) din Codul fiscal, întreprinderile clasificate ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, în cazul nedistribuirii dividendelor din profitul aferent perioadelor 2023 – 2025 inclusiv, nu achită impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător până în momentul repartizării profitului pentru plata dividendelor, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote părți din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv.

La momentul distribuirii dividendelor din profitul aferent perioadelor fiscale 2023–2025 inclusiv, suma impozitului pe venit spre achitare se va determina prin aplicarea proratei faţă de suma impozitului pe venit calculat pentru perioada fiscală din venitul impozabil aferent perioadei fiscale respective, conform prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

Opțiunea de alegere a aplicării prevederilor menționat se realizează prin bifarea boxei corespunzătoare literei ”S” din Declarația – VEN12.

E de menționat că alegerea opțiunii de aplicare a prevederilor menționate este una opțională și se face prin prezentarea declarației doar până la expirarea termenului de prezentare conform art.83 din Codul fiscal (în termen de până la data de 25 martie inclusive). Nu se iau în considerare declarațiile corectate depuse după termenul respectiv dacă unul dintre scopurile corectării vizează modificarea opțiunii de aplicare a prezentului alineat.

De asemenea atenționăm că nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber “Giurgiulești”, rezidenții Aeroportului Internațional Liber “Mărculești”, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei, agenţii economici care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71 şi agenţii economici care desfășoară activități financiare şi de asigurări prevăzute în secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei.

Pentru aspecte aferente modului de completare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit sau de determinare a obligațiilor fiscale, în funcție de categoria de contribuabil, recomandăm consultarea Bazei Generalizate a Practicii Fiscale – compartimentul „Impozit pe venit”.

De asemenea, invităm contribuabilii să participe la seminarele de instruire dedicate subiectului modalității de completare a declarațiilor – forma VEN12. Pentru înregistrare recomandăm accesarea paginii „Seminare” de pe portalul www.sfs.md, la următorul link: https://sfs.md/ro/seminare.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).l gratuit).

Total
0
Shares
Total
0
Share