Alte știri

SFS întreprinde acțiuni pentru a face cât mai ușoare toate procedurile de respectare ale legislației fiscale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Nicoleta Nemerenco, director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, a participat la data de 9 septembrie 2021  în cadrul evenimentului online cu genericul „Clubul antreprenorilor onești”, activitate care este parte a campaniei naționale de educare financiară „Bugetul public este bugetul tău”.

În cadrul sesiunii au fost abordate subiecte precum: aspectele generale cu privire la Programul de conformare al contribuabililor, dar și tipurile de riscuri și modul de stabilire a acestora.
Potrivit Nicoletei Nemerenco, conformarea este disponibilitatea contribuabilului care are anumite obligații conform legislației fiscale de a exercita aceste obligații în cuantum deplin și în termenul stabilit de către legislație.

„Prioritatea de bază a administrației fiscale naționale este ca acțiunile de conformare voluntară întreprinse să contribuie la majorarea nivelului de respectare a legislației de către contribuabil și să facă în așa fel încât intervenția forțată, acțiunile de control să fie reduse la minim. Este mult mai eficient de a obține benevol prestațiile față de Bugetul public național, decât a interveni printr-un control sau altă măsură de executare silită pentru a recupera acele pierderi care au fost aduse bugetului”, a declarat directorul adjunct al SFS.
Pentru a asigura ca conformarea voluntară să fie la un nivel înalt, preocuparea SFS este de a asigura ca regulile și procedurile de respectare a legislației să fie unele clare.
„SFS întreprinde acțiuni pentru a face cât mai ușoare toate procedurile de respectare ale legislației fiscale. Pentru aceasta sunt dezvoltate și actualizate în permanență serviciile prestate contribuabililor. În prezent, SFS are 34 de servicii care sunt prestate contribuabililor, dintre care 21 sunt în format electronic. Toate aceste servicii sunt menite să facă executarea obligației fiscale într-un mod cât mai simplu”, a adăugat Nicoleta Nemerenco.

Totodată,  Serviciul Fiscal de Stat a menționat că apreciază înalt manifestarea transparenței și corectitudinii în activitatea contribuabililor, implicare și aportul considerabil întru susținerea economiei naționale prin onorarea în termen a obligațiilor față de buget, promovarea civismului fiscal și spiritului de conformare voluntară la prevederile legislației fiscale.

În acest sens, în fiecare an, Serviciul Fiscal de Stat decernează contribuabilii pentru manifestarea transparenței și corectitudinii în activitatea desfășurată, prin oferirea certificatelor de credibilitate și diplomelor de gratitudine în conformitate cu Ordinul IFPS nr.396 din 06.05.2015 despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor onești.

loading...

Comments are closed.