Alte știri

Siguranța traficului rutier, discutată în cadrul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pregătirea și documentarea conducătorilor auto cu permise de conducere, precum și înmatricularea vehiculelor au fost abordate în cadrul audierilor organizate astăzi de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

În cadrul activității, reprezentanții autorităților naționale responsabile de acest domeniu  conform competențelor stabilite prin Legea privind siguranța traficului rutier – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Servicii Publice și Centrul Național Anticorupție, precum și  membrii societății civile din domeniul respectiv au prezentat informații despre problemele identificate și au propus soluții pentru redresarea situației la acest capitol.

Potrivit Nataliei Grîu, Secretar de Stat al MECC, instituție responsabilă de formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, în 2017 a fost efectuat un studiu axat pe activitatea școlilor auto și a centrelor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier. Concluziile au demonstrat că procesul de licențiere a școlilor auto nu a reglementat clar aspectele privind serviciile educaționale, în școlile auto s-a identificat un management defectuos, iar posibilitățile de intervenție pedagogică ale cadrelor manageriale și didactice fiind limitate.

De asemenea, demersurile pedagogice în majoritatea școlilor auto nu erau racordate la cerințele care definesc nivelul minim obligatoriu de prestare a serviciilor educaționale solicitate în contextul procesului de acreditare,  majoritatea personalului didactic (93%) din școlile auto nu întrunea condițiile minime de calificare pentru ocuparea funcțiilor didactice conform Codului educației, programele de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile și Curricula în majoritatea școlilor auto lipsea.

Natalia Grîu a specificat că pentru redresarea situației au fost întreprinse mai multe acțiuni. Printre acestea se înscrie crearea în cadrul Institutului de Științe ale Educației  a Centrului Național de educație rutieră, care are drept scop desfășurarea stagiilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice cu statut de instructor din școlile auto. Conform informației prezentate de MECC, în anul 2019 în această instituție au fost formați 89 de instructori și 29 de profesori, iar în anul 2020 – 155 de instructori și 61 de profesori.

De asemenea, MECC a elaborat mai multe proiecte de documente ce țin de reglementarea formării conducătorilor de autovehicule, inclusiv ghiduri, regulamente, programe care contribuie la îmbunătățirea calității pregătirii cadrelor în domeniu.

Marcel Tabarcea, șeful Direcției generale combaterea corupției din cadrul CNA,  a declarat că Centrul  supraveghează și monitorizează evoluția fenomenului corupției în domeniul documentarii conducătorilor auto cu permise de conducere, precum și înmatricularea vehiculelor. Astfel, în 2020, au fost documentate acțiunile de corupție comise de către funcționarii publici din cadrul  I. P. „Agenția Servicii Publice” pe marginea a 11 cauze penale. De asemenea, în aceeași perioadă a fost documentată o schemă de corupție, prin intermediul căreia au fost eliberate fraudulos peste 100 permise de conducere.

Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de elaborarea politicilor publice în domeniile de evidență a vehiculelor și conducătorilor de vehicule, este  punerea în aplicare a permiselor de conducere electronice (virtuale).

Potrivit șefului Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a MAI, Veaceslav Iurțuc, instituția elaborează un proiect de hotărâre de Guvern care va transpune prevederile Directivei Parlamentului European și Consiliului UE privind permisele de conducere. Sursa a specificat că permisele de conducere electronice (eDL – electronic Driver License)   sunt acte de identitate oficiale care atestă dreptul de a conduce unul sau mai multe tipuri de mijloace de transport. Acestea pot fi salvate pe diferite tipuri de dispozitive electronice și au integrate sisteme de identificare distinctive. Pentru acest tip de permise de conducere optează tot mai multe state din întreaga lume, iar printre principalele avantaje ale acestuia se numără imposibilitatea de falsificare a actului oficial. Totodată, șoferii nu vor mai fi nevoiți să poarte cu ei actele solicitate, acestea fiind integrate digital.

Vladislav Zara, directorul ASP,  instituție responsabilă  de organizarea activității de examinare și documentare cu permis de conducere a conducătorilor de vehicule, a declarat, în cadrul audierilor, că pe parcursul anului 2020, ASP  a înregistrat  30 de cazuri de anulare a dreptului de a conduce vehicule, inclusiv a permisului de conducere obținut, dintre care 10 cazuri de anulare a permisului de conducere cu păstrarea valabilității dreptului de a conduce vehicule (persoane interpuse la preluarea imaginii foto și fals de documente la preschimbarea, restabilirea permiselor de conducere), 18  cazuri de anulare a dreptului de a conduce vehicule, inclusiv a permisului de conducere obținut.

Vladislav Zara a adăugat că instituția pe care o reprezintă, împreună cu MAI, a inițiat procedura de modificare a cadrului normativ: Legea privind siguranța traficului rutier, Codul Contravențional și alte acte legislative care au ca obiectiv  armonizarea legislației  naționale a Republicii Moldova în domeniul vizat cu legislația UE, modernizarea ți sporirea calității serviciilor publice prestate populației de către ASP, conformarea proceselor educaționale din cadrul sistemului de formare a conducătorilor de vehicule la prevederile Codului Educației.

La finalul audierilor, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Sergiu Sîrbu a declarat că membrii comisiei urmează să analizeze informația prezentată, să o sintetizeze și să vină cu recomandări, inclusiv privind  modificarea  cadrului legal, astfel încât toate acțiunile să  contribuie la îmbunătățirea situației în domeniu.

loading...

Comments are closed.