Alte știri

Sinteza ședinței de Guvern din 08 iulie 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prim-ministrul Ion Chicu a condus ședința Guvernului. Pe agendă au fost 34 de subiecte.

La începutul ședinței, premierul a cerut conducerii MAI și a MADRM să facă o evaluare a pagubelor provocate de calamitățile naturale din ultimele zile pentru a acorda ajutor imediat sinistraților.

Ministrul Pavel Voicu a declarat că în urma ploilor abundente, a căderilor masive de grindină și a vântului au avut de suferit 21 de localități din 5 raioane. Aproape 60 de km de drumuri locale au fost distruse, 59 de gospodării au fost inundate, iar 120 ha de livezi, 23 ha de viță-de-vie și 20 ha de porumb au fost afectate.

Ministrul Perju a declarat că în sudul țării au fost afectate 2500 ha de culturi pomicole și viticole, unele din ele chiar în proporție de 90 %. Teritoriul afectat nu dispune de sistem antigrindină.

Șeful Guvernului a solicitat ministrului de finanțe să creeze un grup de lucru care, în decurs de o săptămână, să găsească soluțiile optime pentru asigurarea și protejarea agriculturii.

„În prezent, protejarea agriculturii se face exclusiv prin asigurare. Nu există altă cale de a acorda suport celor care au de suferit de pe urma calamităților naturale. Dacă va fi cazul, vom rectifica din nou bugetul de stat pentru a sprijini agricultura”, a menționat Ion Chicu.

Ministrul Viorica Dumbrăveanu e prezentat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului privind determinarea dizabilității. Documentul prevede digitalizarea procedurii de depunere a documentelor, cât și crearea unui registru electronic al persoanelor cu dizabilități. Astfel, va fi simplificată procedura de depunere a actelor, emitere a duplicatelor, va spori calitatea și accesibilitatea populației la serviciul public.

Un alt proiect, elaborat de MSMPS, prevede posibilitatea solicitării prin procură a dreptului la pensie pentru limită de vârstă, de dizabilitate și de urmaș. Necesitatea operării modificării rezultă din multiplele adresări parvenite de la persoanele care din cauza stării de sănătate nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea de pensionare şi actele necesare la organul teritorial de asigurări sociale, în vederea realizării dreptului la pensie. Se referă și la persoanele aflate peste hotarele țării care, în legătură cu situația creată din cauza pandemiei de COVID-19, nu pot reveni în țară pentru a-și realiza dreptul la pensie.

Viorica Dumbrăveanu a propus spre aprobare și modificarea proiectului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, care prevede măsuri sporite pentru familiile defavorizate care au în componență copii, prin majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat, de la 50% la 75%, calculat pentru fiecare copil.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a prezentat proiectul ce prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 700 mii de lei autorităților administrației publice locale din 10 centre raionale (Chișinău, Anenii Noi, Criuleni, Fălești, Nisporeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca și Ungheni) pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Legea bugetului pentru 2020 prevede alocații în sumă de 1,5 milioane lei pentru aceste scopuri.

Ministrul Dumbrăveanu a prezentat proiectul referitor la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înţelegere între Guvernul RM şi Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi medicinei. Se urmărește, astfel, stabilirea unei cooperări interguvernamentale, prin utilizarea în comun a resurselor tehnice, științifice, financiare și umane în vederea modernizării, fortificării capacităţilor resurselor umane şi materiale, inclusiv de infrastructură, implicate în acordarea asistenței medicale, precum şi instruirea, formarea și cercetarea medicală din ambele țări.

MSMPS a prezentat pentru aprobare un proiect menit să asigure cadrul legal necesar în contextul digitalizării procesului de înregistrare a statutului de șomer și de acordare a ajutorului de șomaj (AȘ). Proiectul prevede acordarea posibilității depunerii online a cererii de înregistrare a statutului de șomer și eliminarea necesității de a prezenta fizic documentele. Evidența șomerilor se va face doar în sistemul informațional, eliminând costurile de păstrare și transfer al dosarului. Decizia de stabilire va fi emisă concomitent cu înregistrarea statutului și va fi eliminat termenul de 30 zile de calcul al AȘ de CNAS. Costul de implementare a modificărilor va fi de cca 1,8 milioane lei și va fi finanțat din mijloacele proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de Agenția de Guvernare Electronică.

Viceprim-ministrul Pușcuța a prezentat proiectul de lege cu privire la Codul vamal. Acesta presupune comasarea într-un singur act normativ a 4 legi (actualul Cod vamal nr.1149/2000, Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997, Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice nr.1569/2002, Legea cu privire la aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172/2017). În scopul facilitării activităţii comerciale, Codul Vamal stabilește proceduri și formalități vamale armonizate cu cele din statele membre UE. Printre elementele inovatoare ale proiectului se numără trecerea de la declaraţiile pe hârtie la declaraţiile electronice, eliminarea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, schimbarea formei contravenției și altele.

Secretarul general al Guvernului, Liliana Iaconi, a prezentat proiectul referitor la decernarea Premiului Național în anul 2020. Proiectul a fost elaborat în urma deciziei Comisiei pentru decernarea Premiului Național din 30 iunie 2020, de a acorda premii naționale suplimentare pentru reprezentanții domeniului medical, în semn de apreciere și recunoștință pentru administrarea situației epidemiologice. Au fost identificate mijloace financiare necesare în sumă de 400 mii lei pentru acordarea a 5 Premii Naționale reprezentanților domeniului medical.

La ședință a fost aprobat și proiectul cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară. Acordul prevede oferirea unui împrumut de 100 mln euro, în două tranșe egale, pentru a sprijini RM în situația economică actuală. Debursarea primei tranșe este condiționată de semnarea Memorandumului de înțelegere, cea de-a doua tranșă va depinde de progresele în implementarea a 6 acțiuni prevăzute de Memorandum. Obiectivul asistenței macro-financiare este de a diminua constrângerile de finanțare externă a RM, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului.

loading...

Comments are closed.