Social

Societatea civilă va înainta trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor.Vezi care sunt cerințele necesare pentru a aplica

Pinterest LinkedIn Tumblr

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, din rândul societății civile, desemnat de către președintele Republicii Moldova, a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentul stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului, lista actelor necesare și condițiile de participare la concurs.

Potrivit Regulamentului, anunțul privind organizarea concursului, cerințele față de candidați, lista actelor necesare se publică pe pagina web oficială a Președintelui Republicii Moldova cu cel puțin șapte zile înainte de data desfășurării concursului, informează Bizlaw.

Candidatul va trebui să îndeplinească următoarele condiții:

 • posedă studii superioare juridice;
 • are experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

 • cererea de înscriere la concurs;
 • scrisoarea de motivare;
 • curriculum vitae;
 • copia de pe actul de identitate;
 • copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia și alte acte de studii relevante;
 • copia actelor care confirmă experiența în câmpul muncii (carnetul de muncă, contractul etc.);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic și psihiatric.
 • declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Candidatul va fi selectat de către o comisie, formată din șase membri, inclusiv secretar, numiți de către președintele Republicii Moldova. La concurs pot participa persoanele care întrunesc condițiile stabilite de Legea cu privire la Procuratură, de Regulament și care, după anunțarea concursului, au depus cerere de participare în termenul stabilit. Candidații vor trebui să susțină proba interviului în fața comisiei și se va considera selectat la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj.

Conform Legii cu privire la Procuratură, CSP este constituit din 12 membri. Din CSP fac parte de drept Procurorul General, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, președintele CSM și ministrul Justiției. De asemenea, cinci membri sunt aleși de către Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor în funcție, prin vot secret, direct și liber exprimat, după cum urmează:

 • un membru din rândul procurorilor Procuraturii Generale;
 • patru membri din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale și de la cele specializate.

În același timp, trei membri ai CSP sunt aleși prin concurs din rândul societății civile, după cum urmează: unul de către Președintele Republicii, unul de către Parlament și unul de către Academia de Științe a Moldovei. Candidații din partea societății civile trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani.

loading...

Comments are closed.