Societatea civilă susține politicile promovate de Guvern

societate civila, guvernul republicii moldova, progrese guvern, proiecte guvern, reforme guvern, sergiu ostaf

La Cancelaria de Stat a fost convocată marți ședința ordinară a Consiliului Național pentru Participare (CNP), o platformă de dialog dintre instituțiile statului și societatea civilă. Ședința a fost prezidată de președintele CNP, Sergiu Ostaf , cu participarea Secretarului general al Guvernului, Lilia Palii, a relatat pentru MOLDPRES Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului.

Agenda evenimentului a inclus examinarea unui șir de chestiuni, precum retrospectiva implementării deciziilor CNP, monitorizarea implementării Planului de acțiuni al CNP, examinarea unor subiecte de interes pe domenii precum educația timpurie, politicile sociale privind adopția, dezvoltarea antreprenorialului social,  participarea membrilor CNP pe platformele entităților colegiale (consilii, comisii).

De asemenea, au fost prezentate practicile pozitive ale dialogului participativ pe segmentul conlucrării cu organizațiile veteranilor. În context, a fost prezentată o organigramă instituțională de colaborare între Asociaţia veteranilor de război și organele administrației publice centrale și locale.

Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea cadrului normativ secundar pentru antreprenoriatul social – un domeniu în care se depun eforturi, atât din partea autorităților centrale, cât și din partea reprezentanților sectorului asociativ și de afaceri pentru asigurarea implementării Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Participanții au agreat crearea unor grupuri de lucru tematice, consolidarea eforturilor de asigurare a transparenței ședințelor CNP cu o eventuală transmisiune on-line și extinderea unei audiențe mai largi, inclusiv cu participarea partenerilor de dezvoltare. Un subiect particular de discuție a fost găsirea unor soluții pentru asigurarea lucrărilor de secretariat, pentru monitorizare și acțiuni de ”follow-up”.

La ședință au participat consilieri ai prim-ministrului, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, membri ai CNP și reprezentanți ai mai multor ministere de resort: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, dar și reprezentanți ai Centrului pentru Implementare a Reformelor, precum și Înaltul Consilier UE în domeniul implicării societății civile și responsabilizării autorităților publice, Ancuța Vameșu.

Consiliul Naţional pentru Participare a fost creat pe lângă Guvernul Republicii Moldova în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, pentru asigurarea participării societăţii civile în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor. CNP este alcătuit din 26 de membri.

Total
0
Shares
Total
0
Share