Sondajele de opinie efectuate în perioada electorală, vor fi autorizate de către CEC

Sondajele de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, efectuate în perioada electorală, trebuie să obțină o autorizare din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC).

În acest fel, persoanele juridice de cercetare/sondare și/sau asociațiile obștești de profil înregistrate în Republica Moldova vor depune la Comisie o cerere care va conține:

1) denumirea, datele de contact ale organizației care a comandat și a finanțat efectuarea sondajului, precum și numele conducătorului organizației;

2) extrasul din Registrul de stat al unităților de drept, eliberat cu cel mult 3 luni până la depunerea cererii la CEC și/sau actele de înregistrare a organizației implicate în organizarea și desfășurarea sondajului;

3) lista completă a întrebărilor din chestionar. În cazul în care vor suferi modificări, după adoptarea hotărârii CEC privind autorizarea desfășurării sondajului, solicitantul va prezenta versiunea actualizată a acestora, înainte ca acestea să fie utilizate în sondare;

4) denumirea, datele de contact și forma juridică de organizare ale organizației care va efectua sondajul;

5) numele și datele de contact ale reprezentantului organizației responsabile de desfășurarea sondajului;

6) datele privind dispunerea de capacități tehnice, umane, calificare și experiență în realizarea sondajelor de opinie (inclusiv numărul de operatori de interviuri antrenați, numărul de sondaje similare desfășurate anterior, numărul de ani de activitate în domeniu etc.);

7) perioada exactă de timp planificată pentru colectarea datelor sau desfășurarea intervievării alegătorilor;

8) data/perioada planificată pentru publicarea rezultatelor sondajului;

9) copia contractului sau acordului încheiat dintre subiecți cu indicarea sumei ce urmează să fie achitată/virată pentru realizarea și publicarea sondajului de opinie.

Mai multe informații despre condițiile de organizare a sondajelor de opinii se găsesc în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr.1138/2023( https://shorturl.at/ijDV2).

Cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, în cazul alegerilor locale generale din acest an, până la 25 octombrie 2023.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, pot fi date publicității doar sondajele de opinii autorizate. Difuzarea și reflectarea rezultatelor sondajelor de opinii neautorizate se sancționează conform legislației.

Informațiile despre sondajele de opinie, autorizate de CEC, vor fi plasate pe pagina web oficială a instituției – www.cec.md, la rubrica „Alegeri locale generale 2023”.

Total
0
Shares
Total
0
Share