Specialiști din domeniul dezvoltării regionale și locale au fost instruiți în contextul statutului de țară candidată la UE al Republicii Moldova

Astăzi, la Chișinău s-a desfășurat un atelier de instruire dedicat reprezentanților instituțiilor publice responsabili de politica de dezvoltare regională și locală, inițiativă organizată cu suportul partenerilor polonezi în cadrul proiectului „Suport în Elaborarea Programului de Consolidare a Capacităților Instituțiilor Publice Responsabile de Politica de Dezvoltare Regională și Locală în Contextul Statutului de Țară Candidat la UE”.

Workshop-ul, organizat de către Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova, Institutul de Dezvoltare Urbană și Regională din Polonia și Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale, are drept scop prezentarea structurii și conținutului programului de consolidare a capacităților, adresându-se reprezentanților tuturor instituțiilor implicate în dezvoltarea regională și locală, în contextul statutului de țară candidat la Uniunea Europeană.

La eveniment, Ana Mardare, Secretara de Stat în domeniul Dezvoltare Regională a venit cu un cuvânt de salut, evidențiind importanța proiectului: Atelierul de astăzi reprezintă un pas important în îndeplinirea angajamentului asumat de a ne consolida capacitățile de a înțelege și a transpune prevederile politicii de coeziune, dar și a modului de operare a fondurilor europene. Le mulțumesc partenerilor din Polonia pentru deschidere și pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Consolidarea capacităților ne va permite să ne întărim poziția în negocierile de aderare la UE și să demonstrăm angajamentul ferm în dezvoltarea regionala conform standardelor și valorilor europene. Sunt sigură că acest program de formare, dar și schimbul de experiențe va aduce rezultate excelente prin valorificarea potențialului existent, deoarece investițiile făcute în oameni sunt cele care produc un impact adevărat pe termen lung.

Programul va asigura o planificare eficientă pe termen mediu și va concepe măsuri de sporire a cunoștințelor, de consolidare a capacităților actorilor relevanți și de gestionare a fondurilor de coeziune, ca proces de pregătire pentru faza de preaderare.

În cadrul atelierului, participanții au avut oportunitatea de a discuta schița programului și de a aduce contribuții semnificative la dezvoltarea finală a acestuia.

Versiunea finală a programului de consolidare a capacităților va reflecta rezultatele discuțiilor și ale instruirii-pilot, devenind astfel un instrument esențial pentru dezvoltarea continuă și durabilă a politicilor de dezvoltare regională și locală în Republica Moldova.

Proiectul “Suport în Elaborarea Programului de Consolidare a Capacităților Instituțiilor Publice Responsabile de Politica de Dezvoltare Regională și Locală în Contextul Statutului de Țară Candidat la UE” este implementat cu sprijinul Fondului de Solidaritate al Poloniei în Moldova și Institutului de Dezvoltare Urbană și Regională din Polonia, cu scopul de a contribui la consolidarea eficientă a capacităților instituțiilor publice din Republica Moldova în perspectiva integrării europene.

Total
0
Shares
Total
0
Share