Start negocierilor: România ar putea deveni principalul furnizor securitate energetică al Republicii Moldova

Guvernul a inițiat negocierile cu România asupra unui memorandum privind proiectele de interconectare a rețelelor de gaze naturale și energie electrică dintre cele două maluri ale Prutului.

Memorandumul de înțelegere va contribui la creșterea nivelului de securitate în aprovizionare cu resurse energetice a Republicii Moldova și vor contribui la diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare la nivel regional.

Chișinăul va propune includerea în Memorandum a o serie de proiecte de importanță strategică, printre care creșterea capacității bidirecționale de transport a gazelor naturale pe gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău și extinderea acestuia prin construcția unei conducte de transport gaze – (Centura Chișinăului); interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României prin Linia Electrică Aeriană de 400 kV Bălți – Suceava, cu extinderea stațiilor electrice Bălți și Suceava; realizarea interconexiunilor de comunicație cu fibră optică între sistemele energetice pe liniile electrice existente 110 kV Huși-Cioara și 110 kV Țuțora-Ungheni.

De asemenea, ÎS „Moldelectrica” ar urma să acceseze Piața energiei electrice de echilibrare, administrată de către „Transelectrica” SA, și să fie cuplate piețele centralizate de energie electrică (Piața Zilei Următoare, Piața pe Parcursul Zilei) care vor fi create în Republica Moldova, cu cele organizate de Operatorul pieței de energie electrică desemnat din România, „OPCOM” SA. Totodată, urmează a fi elaborat un studiu de sistem comun pentru identificarea noilor linii de interconexiune electrică.

Potrivit Memorandumul, va fi creat și un grup comun de lucru în domeniul energiei din cadrul Comisiei interguvernamentale de colaborare economică România-Republica Moldova, grup care va coordona acțiunile comune în vederea realizării cu succes a obiectivelor stabilite și evitarea unor suprapuneri și/sau eventuale blocaje.

Total
0
Shares
Total
0
Share