Stas Madan a explicat de ce s-a retras din Comisia Națională pentru Monopol Fiscal

Stas Madan, de la Expert-Grup, a explicat de ce s-a retras de la Comisia Națională pentru Monopol Fiscal, loc ocupat imediat de către Valeriu Pașa, ultimul fiind fără experiență în domeniul economic și fiscal.

“Pentru că sunt mai multe persoane, inclusiv oameni din media, care m-au întrebat despre decizia de retragere din Comisia Națională pentru Monopol Fiscal, iar decizia este deja luată – vin cu această postare ca să răspund pentru toți cei interesați.

Întâi de toate, cred că trebuie pe scurt de explicat ce înseamnă acest monopol fiscal, un concept introdus în legislația noastră recent în anul 2022, deoarece am văzut în societate multă confuzie și neînțelegere asupra acestui mecanism.

Conform Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, statutul de monopol fiscal se atribuie unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi pentru a desfășura în exclusivitate o activitate economică aferentă unor bunuri, servicii, unui grup de bunuri sau grup de servicii în scopul obținerii veniturilor pentru stat. La fel, statutul de monopol fiscal se atribuie doar persoanei juridice cu capital integral sau majoritar de stat. Statutul de monopol fiscal poate fi acordat dacă se întrunesc următoarele condiții: i) desfășoară o activitate economică pentru care este constatată necesitatea instituirii monopolului fiscal și această activitate nu este secundară sau auxiliară activității principale; ii) dispun de capacități tehnice, utilaje și aplică tehnologii performante pentru desfășurarea activității economice pentru care este constatată necesitatea instituirii monopolului fiscal.

În cadrul întreprinderii sau grupului de întreprinderi cu statut de monopol fiscal:

– se implementează mecanisme și condiții de desfășurare a activității economice, stabilite de către Guvern, pentru asigurarea eficienței administrării și monitorizării interne și externe;
– se asigură respectarea strictă a legislației fiscale;
– se asigură atingerea scopului de bază de obținere a veniturilor pentru stat și a scopurilor complementare din domeniul social, de mediu sau din alt domeniu de interes public.

Totodată, statutul de monopol fiscal este atribuit întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal.

Toamna trecută la Expert-Grup a parvenit solicitarea de a delega un membru din partea societății civile în cadrul Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal. Eu am acceptat această provocare, înțelegând foarte bine amploarea provocărilor și mergând cu dorința de a ajuta Comisia să vină cu propuneri argumentate, bazate pe evidențe și care servesc interesului public.

În luna decembrie, la Comisia Națională pentru Monopol Fiscal au parvenit 2 solicitări de atribuire a monopolului fiscal:

Ministerul Energiei a venit cu solicitarea de examinare și constatare a necesității atribuirii statutului de monopol fiscal către SA „Energocom” și ÎS „Moldelectrica” în relațiile economice cu Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, în vederea achiziționării cantităților de energie electrică necesare furnizorilor serviciului universal și/sau furnizorilor de ultimă opțiune, operatorilor sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport, precum și a serviciilor de echilibrare a sistemului electroenergetic național.

”Metalferos” SA. a venit cu solicitarea de atribuire a monopolului fiscal pentru: i) Comercializarea către agenții economici autorizați aflați pe teritoriul Republicii Moldova a resturilor și deșeurilor de metale feroase destinate tratării (valorificării și eliminării), ii) Importul în Republica Moldova a deșeurilor de metale destinate operațiunilor de eliminare, inclusiv pregătirea preliminară valorificării sau eliminării (eliminare intermediară). Mai simplu spus, solicitarea Metalferos este de a avea exclusivitatea în relațiile economice cu Uzina Metalurgică de la Rîbnița (MMZ).

Ambele solicitări inițiale au fost slab argumentate fără evidențe care să justifice oportunitatea atribuirii monopolului fiscal sau mecanismele de implementare aferente.

Cu prima solicitare a Ministerului Energiei personal am venit cu mai multe comentarii și solicitări într-un Tabel de divergențe. Ministerul Energiei a ținut cont practic în totalitate de acele recomandări, venind cu o Analiză de impact mai exhaustivă și justificând oportunitatea atribuirii monopolului fiscal, iar având în vedere că piața energiei este una reglementată, aceasta simplifică urmărirea mecanismului de implementare a monopolului fiscal atribuit. Respectiv, monopolul fiscal pentru SA „Energocom” și ÎS „Moldelectrica” putea fi atribuit încă din luna martie. Am comunicat despre aceasta și celorlalți membri și secretariatului comisiei, dar proiectul așa și nu a fost supus la vot. Motivele nu-mi sunt cunoscute – probabil se dorește votarea la pachet alături de solicitarea Metalferos. Cert este că acel proiect este GATA de a fi promovat de 2 luni de zile.

Dar partea cea mai interesantă vine din solicitarea ”Metalferos” SA. Pentru că Ministerul Dezvoltării Economice și Digitlizării, care asigură secretariatul Comisiei, au spus că au capacități limitate cu oferirea unei analize relevante care să completeze solicitarea cu puține evidențe venită de la Metalferos, m-am oferit personal de a ajuta la analiza oportunității instituirii monopolului fiscal prin testarea prin cifre / fapte a celor expuse de către Metalferos în documentul pe care ei îl calificau drept Analiză de impact (și care nu era așa). Și chiar am făcut acest lucru, analizând structura tranzacțiilor, proveniența metalului uzat, cote de piață și prețuri. O parte din analiza mea este și parte a Notei informative pentru proiectul Hotărârii de Guvern.

În același timp, am spus ferm de la bun început că pentru a avea pe deplin toate datele ce ar justifica instituirea monopolului fiscal, este imperios necesar elaborarea unui mecanism clar, eficient și măsurabil de setare a prețurilor. Asta e critic, fiindcă aici nu există un ANRE care să reglementeze prețurile. Pe lângă aceasta, se impune și elaborarea unui mecanism ce ar asigura transparența maximă în activitatea Metalferos. Reieșind din experiența trecută de monopolist a Metalferos, care a fost însoțită de suspiciuni de scheme cu tentă infracțională ce au ajuns pe rol în cercetarea organelor de drept, elaborarea mecanismelor menționate supra este critică.

Dacă în partea de asigurare a transparenței, decidenți au fost deschiși și au acceptat propunerile mele de completare a Regulamentului, în partea mecanismului de stabilire a prețurilor și a setării relațiilor de prețuri pe întregul lanț, progresele cu care s-a venit au fost limitate. În plus, au apărut și niște complicați de ordin fiscal, care în forma actuală creează inechități dacă se aplică monopolului fiscal la metale uzate. Spre regret, nu am mai găsit suficientă disponibilitate în jur pentru a soluționa aceste aspecte, iar argumentele decidenților la ultimele discuții avute au migrat tot mai mult din zona economică în zona politică. Și cum eu nu m-am adus în acea Comisie să fac politică, am decis să mă retrag. Cred că eforturile și energia mea economisite cu această Comisie (chiar am dedicat mult din timpul meu) pot fi valoroase și în altă parte.

Succes colegilor în promovarea unor proiecte fezabile și conforme interesului public!

Aș putea spune mai multe, dar și așa postarea deja e super lungă după standardele Meta. Voi comenta deja mai multe după ce proiectele menționate mai sus vor ajunge spre consultări publice.

Pe final, ce trebuie să înțelegem cu toții este că monopolul fiscal este un instrument foarte puternic de intervenție al statului, inclusiv în cadrul de concurență, respectiv trebuie administrat și aplicat cu grijă, având la îndemână toate datele și evidențele necesare”, a explicat Madan.

“Astăzi am fost numit membru al Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal. Este o funcție neremunerată. La fel cum este neremunerată și nu reprezintă o funcție publică statutul meu de membru al Consiliul Centrului pentru Comunicare Strategică.

Din ambele poziții fac cu multă plăcere voluntariat pentru interesul public. În calitate de membru al Comisiei pentru monopol fiscal voi pleda pentru sporirea instrumentelor de control al Statului asupra proceselor economice din stânga Nistrului. Mai simplu spus – să facem ordine pe piața de energie electrică și cea a metalelor uzate, astfel încât tot felul de șmecheri de tipul lui Andronache să nu poată folosi în interes propriu situațiile incerte create de lipsa efectivă a controlului Statului asupra întreprinderilor din stânga Nistrului. De exemplu să pună pe umerii consumatorilor costurile pentru energia de echilibrare ș.a.”, a declarat Pașa după ce a fost numit în funcție.

Total
0
Shares
Total
0
Share