STATISTICĂ // Femeile din Moldova câștigă mai puțin, sunt mai puțin active pe piața muncii și trăiesc mai mult

La începutul anului 2023, datele statistice relevă o serie de discrepanțe semnificative între sexe în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, câștigurile salariale și alte aspecte socio-economice în Republica Moldova. Conform datelor publicate de Biroul Național de Stastistică, populația feminină continuă să predomine în rândul populației cu reședință obișnuită, reprezentând 52,7%, în timp ce bărbații alcătuiesc 47,3%, scrie Bani.md

Cu toate acestea, femeile câștigă în medie cu 15,5% mai puțin decât bărbații, iar distribuția pe sectoare economice arată că femeile sunt preponderent prezente în sectorul serviciilor.

Situația ocupării forței de muncă arată o discrepanță semnificativă între femei și bărbați în anul 2022. Potrivit acestor date, proporția femeilor în populația activă de 15 ani și peste este mai mică decât cea a bărbaților, cu 48,5% din populația ocupată fiind femei, în timp ce bărbații reprezintă 51,5%.

O analiză mai detaliată relevă o diferență semnificativă în ratele de ocupare între sexe. În 2022, ecartul de gen al ocupării a fost de 7,9 puncte procentuale, indicând o rată de ocupare a femeilor de 36,8%, în comparație cu 44,7% la bărbați.

Distribuția după sectoare economice relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii (58,4% femei și, respectiv, 41,6% bărbaţi în anul 2022). Femeile mai puţin se regăsesc în sectorul agricol (37,2%), construcţii (7,8%), transport şi depozitare (31,3%), informaţii şi comunicaţii (36,8%), tranzacții imobilare (35,6%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (35,9%), administrație publică și apărare și asigurări sociale obligatorii (42,4%), dar predomină în aşa activități economice precum activități de cazare și alimentație publică (65,1%), intermedieri financiare şi asigurări (65,8%), învăţământ (81,9%), sănătate și asistență socială (82,1%), activităţi profesionale, științifice şi tehnice (62,7%), alte activități de servicii (59,6%).

Totodată, conform datelor Anchetei Forței de Muncă, femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai înalt comparativ cu cel al bărbaţilor de aceeași vârstă. Cea mai mare diferență la această grupă de vârstă este înregistrată pentru nivelul superior3 de învățământ: în anul 2022, 25,1% din femei au atins nivelul respectiv comparativ cu 19,0% din bărbaţii.

În ceea ce privește speranţa de viaţă la naştere în anul 2022, aceasta a constituit 75,7 ani pentru femei şi 67,1 ani în cazul bărbaţilor. Astfel, femeile trăiesc, în medie, cu 8,6 ani mai mult decât bărbații. Această diferență este cauzată de nivelul mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă de muncă (16-62 de ani). Speranța de viață a locuitorilor din mediul rural (atât pentru bărbați, cât și pentru femei) este cu circa doi ani mai mică decât cea a locuitorilor din mediul urban (70,4 și, respectiv, 72,6 ani).

 

Total
0
Shares
 
Total
0
Share