Alte știri

Statul va oferi subvenții în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința Guvernului din 22 decembrie curent, Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare. Documentul  a fost elaborat în contextul implementării Programului de îmbunătățiri funciare ce are drept scop asigurarea managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

Proiectul prevede subvenționarea în avans a trei noi măsuri de sprijin stabilite în Planul de acțiuni pentru următorii trei ani, în vederea implementării Programului de îmbunătățiri funciare și stabilește condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans. Subvențiile vor fi oferite din bugetul statului prin intermediul Agenției Intervenții și Plăți pentru Agricultură pentru proiecte de prevenire și combatere a eroziunii solului, ameliorarea chimică a solurilor, conservarea şi sporirea fertilității solurilor. Solicitanți pot fi orice persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă”, a comunicat în cadrul ședinței, ministrul Ion Perju.

În același context, ministrul a vorbit despre condițiile generale, precizând că: „Solicitantul urmează să dispună de un proiect de execuție avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil, un deviz de cheltuieli, acte permisive prevăzute de legislaţie. Costul total al proiectului eligibil nu va depăşi suma de 1000 000 de lei, cu o perioadă de implementare de 24 de luni, iar contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20 % din costul total al proiectului”.

Totodată, solicitanţii de subvenţii în cadrul submăsurilor 1-3 urmează să dispună de planuri de afaceri elaborat pentru o perioadă de până la 5 ani, sau pe perioada rotaţiei depline a culturilor în asolamente, care să demonstreze fezabilitatea proiectului investiţional şi să asigure durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei).

Conform documentului, sprijinul financiar acordat pentru proiectele investiționale prevăzute în cadrul măsurilor de îmbunătățiri funciare se va acorda în două tranșe (subvenția în avans 70 % și finală 30 %), şi va constitui 80 % din costul total al proiectului investițional eligibil. Solicitanții de subvenții vor depune dosarele pentru obținerea sprijinului financiar în cadrul apelurilor anunțate de AIPA.

loading...

Comments are closed.