Actual

STOP FALS! ANI dezminte titlurile din presă despre neconfiscarea averii lui Sergiu Sîrbu

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate intervine cu o reacție la recentele articole, apărute în presă, referitor la unele decizii ale instanțelor de judecată privind confiscarea averilor nejustificate ale unor subiecți ai declarării.

Menționăm că Actele de constatare ale Autorității, la care fac trimitere articolele respective, nu sunt anulate. Potrivit Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Codului de procedură civilă, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a Actelor de constatare.

Instanțele de judecată nu au dat curs cererilor de confiscare a averilor nejustificate solicitate de Autoritate la etapa examinării contestărilor Actelor de constatare din partea subiecților supuși controlului.

După rămânerea definitivă și irevocabilă a Actelor de constatare, Autoritatea se va adresa în instanța de judecată competentă cu cerere de chemare în judecată privind confiscarea averii nejustificate ale subiecților declarării Sîrbu, Țurcan și alții.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.