Editoriale

Strict juridic, Vlad Filat are INTERDICȚIA PE VIAȚĂ să revină în Guvern, dar poate deveni deputat, însă nu mai devreme de luna noiembrie 2022

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 03 decembrie 2019, Vlad Filat a fost liberat condiționat de pedeapsa cu închisoarea, precum și a fost liberat condiționat de interdicția privind ocuparea funcției publice pe un termen de 5 ani de zile, dar nu a fost scutit de executarea pedepsei penale.

Prin urmare, luându-se în considerare și reducerea pedepsei cu 709 de zile, lui Vlad Filat i-a mai rămas să execute o parte din pedeapsa penală, dar în stare de libertate, iar termenul de executare va expira nu mai devreme de luna noiembrie 2022, după care antecedentul penal se va considera stins integral.

Calcule:
Condamnat la 27.06.16 + 9 ani = 27.06.2025 = 3287 zile
Întemnițat la 15.10.2015 – 27.06.2016 = 256 zile
Scutit de 709 zile: 709 + 256 = 965 zile
3287 – 965 zile = 2322 zile
27.06.16 + 2322 zile = 05.11.2022

Referitor la liberarea privind ocuparea funcției publice, mai mulți juriști s-au pronunțat că Filat ar fi în drept să ocupe fotolii de stat din momentul pronuțării încheierii de ieri. De aceeași părere ar fi și actualul ministru al Justiției, însă o poziția finală va fi luată numai dacă încheierea va intra în vigoare.

Dar, potrivit sentinței din 27 iunie 2016, Vlad Filat a fost recunoscut vinovat și condamnat la 9 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.324 alin.(3) lit.a) și b) și art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova.

Conform art. 324 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal, pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia, infracțiuni săvârşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică și în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Conform art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal, pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite, precum și promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate mai sus, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, în scopul indicat mai sus, săvârşite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Conform art.16 alin.(5) din Codul penal, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. Astfel, infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani.

Întorcându-ne la sentința pronunțată în privința fostului premier, Vlad Filat a fost condamnat și pentru o infracțiune deosebit de gravă, prevăzută la art.324 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal.

Astfel, potrivit art.16 din Legea cu privire la Guvern, nu poate fi numită în funcția de membru al Guvernului persoana care a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse, precum și persoana care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat.

Totodată, potrivit art.13 din Codul electoral, nu poate fi alese în funcția de deputat persoanele care sunt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă şi îşi ispășesc pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

În acest context, strict juridic, Vlad Filat are interdicția pe viață să revină în Guvern, iar în funcția de deputat nu poate fi ales până la expirarea termenului de executare a pedepsei penale, deci nu mai devreme de luna noiembrie 2022.

Vezi și: (doc) Încheierea de judecată prin care a fost eliberat Vlad Filat. Este cu drept de atac

Autor: Corneliu Gandrabur / Foto: publika.md

loading...

Comments are closed.