Tariful la energia termică a fost majorat cu 25,3%, a decis ANRE

La 28 februarie 2023, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a ajustat prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”. Calculele și materialele prezentate de întreprindere au fost examinate prin prisma prevederilor Metodologiei tarifare și Legii nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică.

Astfel, au fost aprobate următoarele valori ale tarifului la energia termică și prețului reglementat la energia electrică produsă în regim de cogenerare:

  • prețul reglementat pentru energia electrică produsă de către S.A. „Termoelectrica” în valoare de 393 bani/kWh, ceea ce reprezintă o diminuare cu 61 bani/kWh (sau cu 14 %) față de prețul în vigoare;
  • tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” în valoare de 3 577 lei/Gcal, ceea ce reprezintă o majorare a tarifului cu 723 lei/Gcal (sau cu 25%) în raport cu tariful în vigoare.

Factorii obiectivi semnificativi care au determinat revizuirea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor și prețului pentru energia electrică produsă sunt:

  • necesitatea aplicării prețului reglementat în vigoare al gazelor naturale procurate de S.A. „Termoelectrica”, care în prezent este cu circa 37% mai mare în comparație cu prețul mediu al gazelor naturale reflectat în tarifele actuale în vigoare;
  • reflectarea în structura tarifului/prețului reglementat a cheltuielilor privind consumul de combustibil sub formă de păcură necesară în scopuri tehnologice de producere a energiei;
  • modificarea parametrilor Programului de producere incluși în structura tarifului actual reieșind din Programul de producere planificat și coordonat de către ANRE pentru anul 2023.

ANRE a efectuat ajustarea tarifului în vederea asigurării viabilității financiare, pentru a evita intrarea în incapacitatea de plată a întreprinderii și pentru asigurarea continuă a livrării agentului termic către consumatori.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică asigură cetățenii de corectitudinea efectuării într-un mod transparent a tuturor calculelor astfel încât prețurile achitate de consumatorii finali să fie corecte și să asigure securitatea aprovizionării populației cu resurse energetice.

Noile prețuri și tarife vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Consumatorii casnici de energie termică centralizată, că odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 814 din 23.11.2022 cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor vor primi compensații pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023, conform categoriei de vulnerabilitate energetică.

Total
0
Shares
Total
0
Share