Termenul pentru privatizarea locuințelor publice se apropie: Cetățenii sunt îndemnați să acționeze până la 31 mai 2024

Agenţia Servicii Publice sesizează cetățenii care domiciliază în locuinţele proprietate publică pasibile de privatizare conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324/1993, că dispun de dreptul de a le privatiza până la data de 31 mai 2024, având obligaţia de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998.

Astfel, reiterăm, că înregistrarea la domiciliu și/sau reşedinţa temporară a persoanelor în locuinţele respective se va efectua în temeiul bonului de repartiție a locuinţei proprietate publică, eliberat de către administraţia publică locală până la data de 31 mai 2024.

După data limită stabilită, locuinţele neprivatizate trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sunt amplasate.

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde acestor locuinţe statut de locuinţe sociale şi să înregistreze dreptul de proprietate asupra lor în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII/1998.

Cu persoanele care locuiesc în locuinţele trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se vor încheia contracte de locaţiune sau sublocațiune.

Prin urmare, începând cu data 01.06.2024, înregistrarea la domiciliu și/ sau reședința temporară a persoanelor care locuiesc în locuințe sociale se va efectua în temeiul contractului de locațiune sau sublocaţiune, încheiat în condiţiile Legii nr.75/2015 cu privire la locuinţe.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share