ULTIMA ORĂ // ANRE a majorat tariful pentru energia electrică

Astăzi, 12 octombrie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune.
 
Hotărârea a fost aprobată în temeiul prevederilor pct. 6 din Dispoziția nr. 22 din 23 mai 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal.
 
Urmare a examinării cererilor prezentate de titularii de licențe, ANRE a constatat existența unor factori obiectivi care conduc la necesitatea ajustării costurilor ce se includ la determinarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022, printre care cei mai importanți sunt:
– Majorarea prețului de procurare a energiei electrice de la S.A. „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică cu circa 34%  (de la 3,24 lei/ kWh, la 4,33 lei/kWh);
– Creșterea prețurilor de procurare a energiei electrice din import;
– Devalorizarea monedei naționale față de dolarul american cu circa 6 % față de valoarea aplicată la determinarea prețurilor din 08.06.2022.
 
Astfel, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:
– 251 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport;
– 265 bani/kWh – la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport;
– 268 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV);
– 281 bani/kWh – de tensiune medie (6–10 kV);
– 315 bani/kWh – de tensiune joasă (0,4 kV).
 
Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost aprobate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:
– 227 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport;
– 242 bani/kWh – la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport;
– 261 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV);
– 321 bani/kWh – de tensiune joasă (0,4 kV).
 
Noile prețuri reglementate vor fi aplicate din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Total
0
Shares
Total
0
Share