ULTIMA ORĂ // Dosarul “Andronachi” va fi judecat cu ușile închise. Precizările PA

 

Vineri, 19 mai 2023, judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a dispus examinarea cauzei penale de învinuire a ex-deputatului Vladimir Andronachi, în dosarul ,,Frauda Bancară”, în ședință închisă la cererea părții apărării.

Ca urmare, publicul larg, inclusiv jurnaliștii, vor fi interziși să afle informații despre desfășurarea cercetării judecătorești inclusiv despre declarațiile martorilor, conținutul mijloacelor de probă și argumentele părților în acest episod din frauda bancară pentru întregul proces de judecată.

Procuratura Anticorupție este de poziția fermă că toate cazurile de corupție trebuie judecate în ședințe publice, dar în special cauze care vizează interesul social cum este frauda bancară și persoane care dețin sau au deținut funcții de demnitate publică. Societatea are dreptul să cunoască cum a fost comisă cea mai mare fraudă din istoria Republicii Moldova prin care au fost sustrase miliarde de lei de la cetățeni. În plus, societatea are dreptul să cunoască despre acțiunile persoanelor care dețin sau au deținut funcții publice care aveau obligație să acționeze mereu în interesul statului și a cetățenilor.

Mai mult ca atât, ședințele publice permit cetățenilor să observe direct modul în care funcționează sistemul de justiție și să ceară socoteală procurorilor, judecătorilor, avocaților și inculpaților pentru acțiunile acestora în cadrul ședințelor de judecată. Procesele publice, de asemenea, asigură dreptatea și arată dacă sistemul nostru de justiție funcționează în mod corect și imparțial.

Acest principiu de publicitate, există în toate sistemele de drept în întreaga lume și este esențial în Republica Moldova, țară care s-a confruntat și continuă să se confrunte cu corupția și neîncrederea în sistemul de justiție.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului stabilește ședințe publice în procesul penal ca element de bază al procesului echitabil. Publicitatea procedurii protejează justiţiabilii împotriva unei justiţii secrete care se sustrage de la controlul public. De asemenea, aceasta constituie unul din mijloacele necesare pentru a păstra încrederea în instanţele judecătoreşti.

Astfel, principiul de publicitate este recunoscut nu numai în Convenția Europeană, dar și în Constituția Republicii Moldova (art. 117) și în Codul de procedură penală (art. 18).

În cazul Andronachi, Procuratura Anticorupție a pledat pentru judecarea cauzei în ședință publică, care va asigura un proces echitabil, precum și va consolida încrederea societății în corectitudinea procedurilor și a soluției date de instanța de judecată.

Judecătorul a respins acest argument și a acceptat argumentul inculpatului că ,,eventuale reportaje și/sau emisiuni legate de prezentul proces judiciar riscă să-i afecteze emoțional” familia inculpatului. Judecătorul a mai argumentat că probele acumulate de la instituții financiare ,,constituie secret bancar” și că ,,în materialele cauzei se conțin informații care se atribuie inclusiv la secretul de stat.”

Această decizie nefondată încalcă Legea, Constituția Republicii Moldova și principiile Europene. Schemele și infracțiunile comise în frauda bancară nu vor fi acoperite și ascunse ca ,,secrete bancare” sau ,,secrete de stat”. Existența actelor ridicate cu autorizarea judecătorului de instrucție de la băncile comerciale nu constituie argument de a petrece ședințele de judecată în procedură închisă. Procuratura, care reprezintă interesele statului, nu a invocat protejarea secretului de stat, or procurorii nu au prezentat probe care ar constitui secret de stat. Acest interes nu poate fi invocat de inculpații care au încălcat legea și dăunat statul. Este inadmisibil să fie încălcat dreptul societății la ședințe publice pentru a scuti inculpatul de consecințele neplăcute ale acțiunilor sale.

Legea nu permite acuzatorului de stat să conteste această decizie la această etapă a judecării cauzei, or Codul de procedură penală stabilește expres că astfel de încheieri ale instanței pot fi contestate doar odată cu sentința.

În context, venim cu un îndemn public și urgent către Parlament să modifice Codul de procedură penală care să permită procurorilor să conteste așa tip de hotărîri judecătorești contrare normelor legale.

Procuratura Anticorupție va solicita Consiliului Superior al Magistraturii intervenția legală pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva judecătorului care a luat această decizie ce contravine Codul de procedură penală, Constituția, și Convenția Europeană. Solicităm ca nou-formatul CSM, să examineze sesizarea pe acest caz cât de curând posibil.

Intima convingere a judecătorului nu permite judecătorilor din Republica Moldova să încalce Legea, Constituția, și Convenția Europeană. Procuratura Anticorupție va continua să promoveze maximă transparență în procedurile penale și va informa publicul despre parcursul cauzelor de rezonanță ce vizează cele mai mari abuzuri și acte de corupție care au prejudiciat și dăunat statul Republica Moldova.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share