ULTIMĂ ORĂ // Șeful Spitalului Raional din Telenești va fi DEMIS

La 8 septembrie 2021, Autoritatea Națională de Integritate a reușit să mențină actul de constatare emis în privința șefului Spitalului raional Telenești. Procesul de judecată a durat aproximativ doi ani și jumătate, după ce subiectul a contestat în instanța de contencios administrativ decizia inspectorului de integritate. Drept urmare, în termen de până la 5 zile, ANI va solicita Consiliului raional Telenești să demareze procedura de demitere din funcție a directorului de spital.

Amintim că, la începutul anului 2019, inspectorul de integritate a emis un act de constatare pe numele directorului Spitalului raional Telenești, care a fost stabilit cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Subiectul a semnat mai multe acte juridice cu soția sa, inclusiv ordinul de angajare a acesteia în cadrul instituției medicale.  Acesta nu a declarat conflictul de interese în raport cu soția sa, nu s-a abținut de la semnarea actelor și nu a așteptat o soluție.

În februarie 2019, acesta a contestat actul emis de ANI, având câștig de cauză în instanța de fond și apel. Ulterior, ANI a depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, iar în baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiției, actul ANI a rămas definitiv.

În actul de constatare, inspectorul de integritate a decis încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului și aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică timp de trei ani. Totodată, după revocarea acestuia din funcție, subiectul va fi inclus și în Registrul Interdicțiilor, disponibil publicului pe pagina web a ANI.

Total
0
Shares
Total
0
Share